Priser/utmärkelser

Priser och utmärkelser som inlett 2018

Här ett axplock av priser, anslag och utmärkelser som inlett 2018.

Grattis Bengt EY Svensson…

….professor emeritus i fysik, till Iwan Bolin-priset. Det delas ut vart tredje år av Stockholms Arbetareinstitutsföreningen till personer som verkningsfullt bidragit till folkbildningen. Prissumman är 75.000 kronor. Tidigare pristagare är Agnes Wold och Mattias Klum.

Kände du till priset?

– Ja, det gjorde jag eftersom det har anknytning till Folkuniversitetet där jag varit verksam. Och jag känner mig mycket hedrad.

Varför tror du att du fick det?

– Jag ser det som en erkänsla för det jag gjort under mitt universitetsliv som populärvetenskaplig skribent och föreläsande forskare. Och inte minst för att jag bidragit till att andra forskare fått upp ögonen för vikten av att sprida sin forskning till fler och att det dessutom ses som en merit.

Hur ska du använda prissumman?

– Vi håller på med ett nybygge i Hörby och i det finns många hål att stoppa dem i.

Maria Lindh

Jubileumskansliet prisas av Universitetshistoriska sällskapet

Louise Pierce, Carina Jensen, Cecilia Schubert. Foto: Kennet Ruona

”För deras outtröttliga och engagerade arbete med att göra Lunds universitets 350-årsjubileum till den stora framgång det blivit”.

Så motiverar Universitetshistoriska sällskapet sina pristagare för 2018. Den sammanhållande kraften under de fleråriga förberedelserna och det 13 månader långa genomförandet är och har varit jubileumskommittén med ordförande Göran Bexell och kansliet under ledning av koordinator Carina Jensen och hennes medarbetare Louise Pierce och Cecilia Schubert.

 

Tre nya Wallenberg Academy Fellows

Jordmikrobers påverkan på koldioxidutsläppen i atmosfären, kunskapens förvandling när den förflyttas mellan olika sammanhang, inzoomning av hälsenan på cell- och molekylnivå för att ta reda på hur en brusten sena bör belastas för att läka. Det är forskningsprojekt som Lunds universitets tre nya Wallenberg Academy Fellows ska gräva djupt i åren som kommer. Av de totalt 24 forskarna som får mellan fem och 14 miljoner kronor var under fem år är tre verksamma vid LU: mikrobiella ekologen Johannes Rousk, historikern Johan Östling och biomedicinteknikern Hanna Isaksson.

Deras material ska ge effektivare energisystem 

Nio forskare får dela på nära 300 miljoner kronor i utlysningen ”SSF – Material för energitillämpningar”. Målet är att forskarna tillsammans med industrin ska få fram nya material för att skapa effektivare och mer hållbara energisystem.

Det är lärosätena KTH, Chalmers, Linköpings universitet och -Uppsala universitet som delar på de 300 miljoner tillsammans med LU. Här är det professor Kenneth Wärnmark vid Centrum för analys och syntes som får 34,9 miljoner kronor och ska bidra med sin forskning om järnföreningar för solceller och solbränsle.

Världens energibehov ökar, samtidigt som fossila bränslen ska fasas ut. Därför behövs miljövänligare och effektivare energisystem, och för att lyckas med det krävs nya material, motiverar Stiftelsen för Strategiskt Forskning, SSF, sin satsning. Kenneth Wärnmarks del i detta är viktig eftersom hans forskning kan leda till att man byter ut dagens dyra och miljöovänliga material i solceller till järnbaserade material.

Över 50 miljoner till cybersäkring av stad och industri

Stiftelsen för strategisk forskning delar ut sammanlagt 300 miljoner till olika projekt inom cybersäkerhet. Två av projekten finns i Lund. Martin Hell vid Nätverk och säkerhet, LTH, får 22 miljoner för att bygga upp en demonstrationsmiljö för hur uppkopplade enheter bakom ”den smarta staden” kan samspela bättre. Och Christian Gehrmann, adjungerad professor inom samma nätverk får 30 miljoner för ”Cybersäkerhet för nästa generations fabrik”.

Fredrik Mertens utsedd till årets cancerforskare

Fredrik -Mertens, professor i klinisk genetik och cancerforskare vid Avdelningen för klinisk genetik tilldelas Cancerfondens utmärkelse ”Årets -cancerforskare” för sin banbrytande forskning om -sarkom, tumörer i kroppens mjukdelar.

Miljoner till barncancerforskare

Närmare 20 miljoner delas ut till 16 olika forskningsprojekt i Barncancerfondens höst-utlysning 2017. En av de 16 forskningsledarna är Alexander Pietras som får drygt två miljoner för sitt forskningsprojekt om modellering av stamcellsignalering i hjärntumörer.

Fysiker och biolog nya ledamöter i KVA

Två forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten har valts till nya ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademien. Dirk Rudolph, professor vid Fysiska institutionen, är ny ledamot i klassen för fysik. Anders Hedenström, professor vid Biologiska institutionen, är ny ledamot i klassen för biologiska vetenskaper.

LU:s nya Wallander-stipendiater

Forskarna Hana Nielsen, Thor Berger och Mikhail Martynovich prisas för framstående avhandlingar och blir Lunds universitets nya Wallanderstipendiater. Stipendierna innebär tre års forskningsfinansiering vardera från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse.

Stiftelserna stödjer samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri.

Hana Nielsen och Thor Berger finns på Ekonomihögskolan och Mikhail -Marty-novich på Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi.

Ämnena för deras avhandlingar som nu prisas är bland annat stenkolets betydelse för industrin i Tjeckien, vad informationsteknologin betytt för gamla traditionella branscher, och om potatisodlingens betydelse för befolkningstillväxten efter år 1800.