Forskning, Utbildning

Afrika nästa!

I Afrika finns stor potential för utbildning, forskning och innovationer. Dels är flera länder på stark frammarsch, dels kan universiteten spela en viktig roll för utvecklingen i länder där Sida har avvecklat sina biståndsprogram. Men hur väljer man samarbetspartners på en kontinent som har 3000 universitet av skiftande kvalitet?

Afrika skolbarnFöre jul besökte delar av universitetsledningen, dekaner, forskare och lärare kollegor i Sydafrika och Botswana för att på plats undersöka inom vilka ramar det går att skapa nya och utveckla nuvarande samarbeten. Erfarenheterna kommer att ligga till grund för en Afrikastrategi som nu ska sättas på pränt.
Möt några av personerna längs resan; nyfikna forskare, erfarna lärare och engagerade studenter. Träffa också alumnerna, som på en skolgård i Malawi – ett av världens fattigaste länder – ville visa att Lunds universitet gör skillnad.

I temat om Afrika ingår:

Första steget mot en Afrikastrategi

Säkerheten viktig faktor vid nya utbytesavtal

Lundaalumner reformerar skolor

Fridfullt forskningsinstitut stärker kreativiteten

Kompletterande samarbete inom kemisk fysik

Första steget mot ett utbyte inom utvecklingsstudier

Statsvetare tror på Afrikastrategi

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *