Forskning, Teknik

AI på tvärs i nytt nätverk

På universitetet har man forskat på artificiell intelligens i olika former sedan 1980-talet, även om det vid den tiden inte kallades just så, utan exempelvis kognitionsvetenskap, reglerteknik och bildanalys. Idag, när begreppet med skräckblandad förtjusning är på allas läppar, lanserar en grupp forskare det tvär­vetenskapliga nätverket AIML – The Network for Artificial Intelligence and Machine Learning at Lund University.

Drygt hundra forskare har registrerat sig ett nytt universitetsövergripande AI-nätverk. Stefan Larsson, Jonas Wisbrant, Jacek Malec och Kalle Åström är några av initiativtagarna.

Oavsett om man sällar sig till skeptiker- eller entusiast-sidan i diskussionen om i vilken utsträckning AI tros förändra framtiden, är de flesta ense om att tekniken redan nu påverkar samhället på flera nivåer. Det är mot den bakgrunden en grupp forskare bildat ett nytt AI-nätverk som de hoppas ska leda till nya spännande samarbeten, samtal och möten över ämnesgränserna. 

Två av initiativtagarna, Kalle Åström, professor i matematik, och Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring, har redan börjat – genom att Kalle Åström bjöd in Stefan Larsson till hans kurs i bildanalys:

– Stefan har gjort ett gästspel på vår kurs och pratade om etiska och sociala aspekter av AI och maskininlärning. Studenterna tyckte det var jättebra och stannade kvar och diskuterade efteråt, säger Kalle Åström.

När det kommer till AI är det särskilt viktigt att ”hårda” och ”mjuka” ämnen möts, anser han och tar ett exempel från den egna forskningen:

– När man studerar data med statistik och maskininlärning är det lätt hänt att det smyger in en skevhet, eller bias. Det kan bero på okunskap under insamlingen av data, men det kan också finnas legitima skäl. Exempelvis bör man inte testa läkemedel på spädbarn, men då får man inte heller information om biverkningar hos spädbarn. Sådana här frågeställningar är värda att diskutera över ämnesgränserna.

Enligt Kalle Åström är LU synnerligen väl lämpat för att husera ett AI-nätverk:

– Vi är i stort sett kompletta, vilket gör att det finns goda förutsättningar att på ett hyfsat smidigt sätt få till stånd kunskapsutbyten och samtal med högt i tak, säger han. 

Hittills har drygt hundra personer från nästan alla fakulteter registrerat sig i nätverket. På sikt vill forskarna också arbeta med små och stora företag, kommuner och landsting. 

Det är visserligen inte inom alla områden som utvecklingen går så snabbt som det ibland framställs. Sjukvården faxar exempelvis fortfarande journaler trots att tekniken för digitalt journalsystem finns, men inom de flesta områden går det fort. 

– Det jag är rädd för, är att mycket AI nu görs bara för att det går att göra. Att företag släpper igenom lösningar i hopp om snabba marknadsandelar, som inte riktigt håller och inte går att fixa till efterhand, säger Jacek Malec, professor i datavetenskap och också han initiativtagare.

Kanske kan det nya AI-nätverket fungera som en moteld mot åtminstone vissa förhastade beslut.

Text & foto: Kristina Lindgärde

Detta hoppas AIML kunna bidra med

• Nya forskningsprojekt

• Tvärlärande mellan discipliner och grupper

• Utveckla befintliga och nya kurser inom området

• Ta fram uppdragsutbildningar

• Stimulera utbytet mellan forskning och samhälle

För vem? I första rundan vänder sig nätverket till alla inom universitetet som forskar inom området, men också forskare som tillämpar principerna som metoder inom sin forskning. I nästa steg är tanken att inkludera företag och organisationer utanför universitetet. Se aim.lu.se. 

Värt att notera: Regeringen presenterade den 16 maj en nationell inriktning för AI där man bland annat gör bedömningen att Sverige behöver utveckla regler, standarder, normer och etiska principer i syfte att uppnå en etisk användning av AI.