Forskning, Tvärvetenskap

Big data kräver goda navigatörer

Allt mer forskning bygger på stora datamängder – big data. Det gäller inte bara ­teknik, medicin och naturvetenskap utan i allt högre grad också humanvetenskaperna.
Datamängderna innebär fantastiska möjligheter, men också stora utmaningar. Hur hanterar Lunds universitet dem? Får forskarna det stöd de behöver? Rustar vi studenterna för att möta den digitala revolutionen?

Big data LITENLUM gör nedslag inom forskning och utbildning som arbetar med big data. Vi lyfter fram exempel och vi diskuterar beredskapen och problem som den nya e-vetenskapen ställer universitetet inför.

Följande artiklar ingår i temat:

Big data både verklighet och retorik

Detta är big data

Magnus Fontes: Vi befinner oss i en smärre revolution

Lunarc – universitetets kraftcentrum

”Det satsas för lite på teoretisk datavetenskap”

”Vi behöver anställa fler tekniska experter”

Datamining – forskarvärldens nya gruvarbete

Bättre inblick i databasvärlden kan ge ny tvärvetenskaplig forskning

Otroliga datamängder i nya medicinska bilder

Matematiker söker nya mönster i bilder

Datorkraft bristvara för allt mer avancerade klimatmodeller

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *