Allmänt

Universitetet växer så det knakar

Universitetet fortsätter att växa i snabb fart. Det kräver ständiga om- och tillbyggnader för att matcha de nya behoven. Just nu är universitetets nya lokalplan för åren 2014–2016 ute på remiss. Här är några av de viktigaste projekten.

Studiecentrumjuulfrost.pdf - Adobe Reader

Föreslagen plats för samhällsvetarnas studiecentrum. Ill: Juul/Frost arkitekter.

LUX. En stor omflyttning sker i sommar då fem institutioner och kansliet för humaniora-teologi flyttar in i ombyggda f.d. Zoologen och Zoofysiologen samt en tillbyggnad mot Sölvegatan. LUX är granne med Språk- och litteraturcentrum SOL. HT-institutionerna samlas alltså geografiskt. Filosofer, teologer, kulturvetare, historiker och arkeologer får en yta på 14.500 kvadratmeter, och en årshyra på 28 miljoner. Här blir kontor och studieplatser – de senare i exempelvis Zoologiska museets gamla utställningshall – samt en humanistverkstad och ett HT-bibliotek.

KUNGSHUSET. Töms i sommar när filosoferna, som huserat här sedan 1970-talet, flyttar till LUX. ”Kungshuset är porten till universitetet” enligt lokalplanen, och nya funktioner utreds som bäst. Man vill stärka Kungshusets attraktionskraft med en mer publik verksamhet, men huset behöver först bättre ventilation och bli tillgänglighetsanpassat genom en hiss och ny trappa. En möjlighet är att renovera byggnaden så att den ursprungliga rumsindelningen återställs. Huset kan då användas för flera olika ändamål, t.ex. studieplatser.

NYTT STUDIECENTRUM. Samhällsvetenskapliga fakulteten samlar allt mer av sin verksamhet i kvarteret Paradis. Just nu tar man fram en masterplan för fakultetens lokaler inom kvarteret. Det finns ett starkt önskemål om att förverkliga ett nytt studiecentrum på 3.500 kvadratmeter vid dagens parkeringsplats ut mot Allhelgona kyrkogata. Här ska förutom dynamiska studiemiljöer också finnas bibliotek och café. Målet är att studiecentrumet ska stå klart 2016, men finansieringen är inte klar.

EDEN där statsvetarna håller till är nyrenoverat och tas nu i besittning – bottenvåningen och plan två har byggts om helt till ny studiemiljö.  S-kansliet ryms inte i Eden efter ombyggnaden, utan är placerat i Gamla kirurgen tills ny lokalisering är klar.

TEOLOGEN töms i sommar då teologerna flyttar till LUX vilket ger Socialhögskolan möjlighet att överta byggnaden. Socialhögskolan behöver mer plats, till både studieplatser och kontor.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET. Den översta sjunde våningen av UB byggs om för att ge plats för Biblioteksdirektionen som därmed lämnar sina gamla lokaler på Tornavägen. 865 kvadratmeter byggs om och flytten planeras till i höst.

KULTURANATOMEN. Lunds universitet lämnar Kulturanatomen på Biskopsgatan i och med att kulturvetarna flyttar in på LUX. Däremot fortsätter universitetet att hyra de övriga stora villorna utmed Biskopsgatan. Universitetet har också en överenskommelse med Akademiska hus om att inom fem år kunna få hyra Kulturanatomen igen om behov då finns.

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN. Populära Botan med cirka en halv miljon besökare per år behöver förbättra både arbets- och besöksmiljöer. En utredning pågår för att höja taket i Palmhuset för att ge plats åt den växande kottepalmen. Man utreder också i anslutning till detta en tillbyggnad för café, utställning och butik. Projektet beräknas klart 2017–18.

AGARDHIANUM från 1867 töms när Arkeologiska institutionens kontor flyttar därifrån till LUX. I år och nästa år ska byggnaden renoveras av Statens fastighetsverk, som vill återställa interiören färgmässigt och om möjligt den tidigare föreläsningssalen på första våningen. Huset planeras bli arbetsplatser för Botaniska trädgården. Huset uppfördes 1867 efter ritningar av P. C. Sörensen men troligen efter anvisningar av J.G. Agardh.

BOTANISKA MUSEET, uppfört 1913 efter ritningar av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin, restaureras och byggs om 2014/15. Här planeras för att LUCSUS, Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling, ska kunna flytta in.

SKISSERNAS MUSEUM. Statens fastighetsverk har utlyst en tävling som gäller ytterligare en tillbyggnad på 450 kvadratmeter. Tillbyggnaden som finansieras med en donation ska ge museet en ny reception samt en restaurang och göra museet till en viktig och inspirerande mötesplats. Det blir en ny huvudentré ut mot skulpturparken med möjlighet till uteservering i söderläge under sommaren. Klart tidigast 2016.

BIOMEDICINSKT CENTRUM, BMC. Tillkomsten av Medicon Village, dit många cancerforskare flyttat, har frigjort lokaler inom BMC. Nu pågår inom Medicinska fakulteten en utredning om lokaler och ett visions-arbete om framtidens utbildning och forskning. Planer finns att skapa en ny byggnad FORUM MEDICUM, mellan BMC och Sölvegatan, för att samla alla fakultetens utbildningar. Hit skulle de utbildningar som idag finns på Baravägen kunna flyttas redan 2018 om finansiering kan ordnas.

EKONOMIHÖGSKOLAN. EHL behöver framför allt fler studieplatser och fastighetsägaren har tagit fram ett förslag på en tillbyggnad på 12.000 kvadratmeter utmed Ole Römers väg . Finansieringen är dock inte löst.

V-HUSET. Ombyggnaden av V-huset pågår, med syfte att modernisera det femtio år gamla huset och tillföra studieplatser. I linje med Campusplanen läggs bibliotek, café och studieplatser i entréplanet. På tredje våningen görs en mindre påbyggnad som skapar en ny förbindelse mellan låghus- och höghusdelen. Här blir det en konferensdel med pausrum, konferensrum och en liten hörsal för framför allt grundutbildningen. Även apparathallen med laboratorier och klimatrum byggs om och allt beräknas klart 2016.

I MASKINHUSET planerar man att renovera den östra låga husdelen, omlokalisera datorsalarna i höghusdelen, samt skapa fler studieplatser. Ombyggnaden beräknas vara klar 2014/15. MOTORLABBET som byggts om och till för 54 miljoner kronor, invigdes nyligen.

VATTENHALLEN drar 40.000 besökare om året. Här planeras en tillbyggnad, väl synlig från LTHs campustorg och med en öppen och inbjudande arkitektur och en robust temalekpark i anslutning till entrén. Den tillbyggda Vattenhallen ska kunna ta emot 100.000 besökare per år. Man planerar för en stor flexibel utställningsyta med experimentstationer från andra discipliner, t.ex. med delar av de zoologiska samlingarna och med medicinska teman. Tillbyggnaden finansieras med donationer och beräknas stå klar tidigast 2017.

MUSIKHÖGSKOLAN vill gärna lämna sina lite perifert belägna lokaler på Heleneholm i Malmö och frågan utreds. Blickarna har kastats mot bl.a. Konserthuset. Platsen skulle fungera, och närheten till Teaterhögskolan och Konsthögskolan är en stark fördel.

CAMPUS HELSINGBORG. Den gamla Tretornfabriken genomgick en stor ombyggnad när Lunds universitet tog över lokalerna. Nu funderar man på hur man bättre kan utnyttja lokalerna. 2.200 kvm tomma laboratorielokaler har avvecklats, samtidigt krävs nya lokaler för att tillgodose inte minst den växande lärarutbildningen. Biblioteket ut-ökas, enligt en första skiss, med studieplatser och samlas på plan 2. Projektet beräknas klart tidigast 2016.

Britta Collberg

 

Byggchefen: Många små förändringar skapar Kunskapsstråket

Asa Bergenudd 1

Åsa Bergenudd.

Det ena projektet för ofta med sig många andra förändringar inom campus, säger Lunds universitets byggnadschef.

– Ett exempel är det nya LUX där fem humaniorainstitutioner ”flyttar ihop” i sommar. Det betyder att en rad andra byggnader töms – lämnas eller fylls med nytt innehåll vilket kräver anpassningar.

Visionen för campus utveckling tecknas i Campusplanen som blev klar för ett år sedan. En bärande del av planen är det så kallade Kunskapsstråket som ska förbinda det gamla universitetsområdet i centrum med det nya nordöst – Brunnshög, MAX IV och ESS.

– Det dröjer några år till innan vi ser Kunskapsstråket förverkligat. Redan har det dock hänt en hel del. Lokalplanen speglar det pågående arbetet med att utöka och förtäta och öppna verksamheterna ut mot Kunskapsstråket. LUX är t.ex. en viktig pusselbit liksom Mattehusets nya entré mot Sölvegatan. Forum Medicum intill BMC blir ytterligare en, om projektet blir av vilket vi förstås hoppas. Det kommer att förändra hela karaktären på Sölvegatan och göra den livligare och mer befolkad och stadsmässig, säger Åsa Bergenudd.

Britta Collberg

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *