Event, Forskning, Medicin

CASE-dagen engagerade äldre

– Man kan inte sluta leva för att man blivit handikappad, säger 87-årige Paul Voigt, en av deltagarna på CASE-dagen 2016 som hölls i september på Medicon Village i Lund.

Paul Voigt2[1]

87-årige Paul Voigt är en återkommande besökare av CASE-dagen.

Paul Voigt är där för sin frus räkning som drabbats av stroke. Och han dras själv med ett sviktande hjärta och reumatism.

– Som gammal idrottsman har jag även två knäproteser och två krossade fötter, berättar han glatt.

Krämporna hindrar inte honom från att leva ett aktivt liv. Det senaste året har han tagit med frun på Hurtigruten längs Norges kust och deltagit i en rysk snöskotertävling. Han älskar Norrland och har ett förflutet som militär och snöskoterinstruktör.

Det var genom Hjärt- och lungsjukas förening som Paul Voigt först fick nys om CASE-dagen. Sedan dess har han alltid försökt besöka evenemanget.

– Det är en fin utbildning, alltid är det något som fastnar och jag tänker komma tillbaka fler gånger, säger han.

CASE brukarråd och CASE forskarskola stod för årets seminarium ”Pågående forskning om att åldras med funktionshinder”. Det första temat var Parkinsons sjukdom – rädsla för att falla och gångsvårigheter.

Först ut att föreläsa var doktoranden Stina Jonasson med föredraget ”Hur är det att leva med rädsla för att falla och Parkinsons sjukdom?”. Därefter talade Manzur Kader   om vad som påverkar upplevda gångsvårigheter vid Parkinsons sjukdom.

Dagens andra tema var Stroke och ryggmärgsskada – aktivt och hälsosamt åldrande. Tre CASE-doktorander föreläste, och Emma Carlstedt inledde med ”Att tro på sig själv efter stroke – vägen till ökad aktivitet och delaktighet?”. Därefter höll Anna Norlander föredraget: Aktiv och delaktig många år efter en stroke – är det möjligt? Avslutningsvis föreläste Sophie Jörgensens under rubriken ”Att leva länge med ryggmärgsskada – ett hinder för hälsosamt åldrande?”.

Efter varje temablock hölls ett samtal mellan forskare och publik. Att döma av alla nyfikna frågor, från så väl äldre som vårdpersonal, samt konkreta tips och idéer, verkade publiken hysa ett starkt engagemang för årets program. Det var ett hundratal åhörare som sökt sig till CASE–dagen 2016 och trotsade den strålande solen och blå himmeln utanför.

Text och foto: Erik Skog

FAKTA OM CASEdagen

CASE brukarråd inrättades 2010 och har bland annat till uppgift att vartannat år arrangera den så kallade CASE-dagen. Ett populärvetenskapligt evenemang för att sprida aktuella forskningsresultat från CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments) vid Lunds universitet till potentiella användare av resultaten utanför akademien. CASE bedriver tvärvetenskaplig forskning om stödjande miljöer för äldre.

I år var även CASE forskarskola med och arrangerade CASE-dagen. CASE forskarskola ger kurser och bedriver seminarieverksamhet för doktorander inom äldreforskning.

Läs mer på: www.med.lu.se/case