Forskning, Humaniora, Juridik, Samhällsvetenskap

Crafoordska förstärker inom ”torra” ämnen

En professur i fonetik, en ny forskningsmiljö inom juridik och en förstärkning av psykoterapin inom psykolog­­programmet. Det är resultatet av 20 miljoner kronor i extra bidrag utöver Crafoordska stiftelsens ordinarie anslagsutdelning.
– Det känns särskilt roligt att få ge till just dessa fakulteter som inte brukar ta emot så mycket av oss, säger stiftelsens ordförande Ebba Fischer.

Crafoordska stiftelsens ordförande Ebba Fischer håller dörren på glänt.

Crafoordska stiftelsen delar ut cirka 100 miljoner kronor om året. Av dessa går 60 till vetenskapliga anslag främst inom medicin, teknik och naturvetenskap. 15 miljoner till kultur, idrottsföreningar, handikapporganisation med flera. Och 25 miljoner till projekt som de själva letar upp.

– Vi tog möjligheten att förstärka inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik, eftersom fler ansökningar kommit in från de områdena i år, säger Ebba Fischer.

Stiftelsen har på senare tid bidragit till biblioteket på LUX, men de får annars inte så många ansökningar från de ”torra” disciplinerna. Stiftelsen har vissa principer som att inte ge till anslagsansökarens egen lön eller till punktinsatser.

– Vi vill gärna bidra till sådant som fakulteten sedan tar över ansvaret för och som fortsätter, säger Ebba Fischer, som inte heller har något emot ansökningar om infrastrukturella satsningar som instrument och utrustning. 

Lite av den varan blir det för de fem miljonerna som går till att etablera en forskningsmiljö kring studenternas psykoterapiverksamhet på psykologprogrammet. 

– Vi behöver bättre kameror för inspelning av studenternas sessioner med egna patienter som sker under handledning, och bättre verktyg för att samla in och utvärdera resultaten, säger Robert Holmberg, prefekt vid Institutionen för psykologi. 

Med bättre underlag ökar också möjligheten att utveckla kunskapen vidare och att rekrytera fler forskare, vilket man också vill göra. 

På Humanistlaboratoriet är man särskilt glad över professuren i fonetik som möjliggörs tack vare de nya åtta miljonerna. Professuren har varit vakant sedan Gösta Bruces plötsliga bortgång 2010.

– Nu får fonetiken möjlighet att återta den framstående position som ämnet haft internationellt under många decennier, säger Marianne Gullberg, professor i allmän språkvetenskap och föreståndare för laboratoriet. 

Hon menar att professuren i fonetik kommer att förstärka hela språkvetenskapen vid LU och hon hoppas att den utrustning man byggt upp vid Humanistlaboratoriet ska inspirera till nya forskningsidéer inom fonetikämnet. 

Juridiska fakultetens dekanus Mia Rönnmar gläder sig åt den nya forskningsmiljön i Health & Law som professor Titti Mattsson ska leda. Den ska ta sig an globala samhälleliga utmaningar av stor strategisk betydelse, säger Mia Rönnmar.

– Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar i och med att vi blir allt äldre. Frågor om etik, patienträttigheter och e-hälsa är också aktuella och här har rättsvetenskapen en viktig roll att spela, säger hon. 

Den nya forskningsmiljön, som får sju miljoner kronor, kommer att bli tvärvetenskaplig och även inrymma utveckling av nya kurser och samverkan med omvärlden. 

Text & foto: Maria Lindh