Samverkan, Teknik, Utbildning

Cykelinstallation en lekfull länk mellan staden och akademin

. Cykeldelar i olika kombinationer ska bli en mötesplats i anslutning till arrangemangen vid universitetets 350-årsjubileum. Syftet är att lätta upp vetenskapen med något lättare och lekfullt och vara en länk mellan staden och akademien.

Designstudenter

Martin Paulsson och ­Helena Hägg studerar andra året på industridesignprogrammet och jobbar på ett ”mobilt cykelcafé”.

Detta är ett projekt som Helena Hägg och Martin Paulsson, studenter på andra året på industridesign-programmet, jobbar med just nu. Man skulle kunna kalla det för ett mobilt cykelcafé – men studenterna vill inte riktigt låsa in projektet på bara ett café.

– Det skulle också kunna vara en plats för byten av kläder eller böcker – eller något annat som passar med hållbarhet, säger Martin Paulsson. Men vi tänker oss servering av jubileumskaffe.

Hållbarheten är viktig liksom cyklarna som passar bra med Lund, menar studenterna. Det handlar om cirka 30 begagnade cyklar som monteras ner i sina olika delar.

– Vi tar alltså inte sönder cyklarna utan använder delarna mer som legobitar, förklarar Helena Hägg. Vi tar något gammalt och gör något nytt av det – och återanvänder det sedan på flera ställen.

Tanken är att mötesplatsen som blir cirka 20 kvadratmeter ska dyka upp ett par gånger under jubileumsåret, gärna i anslutning till vetenskapsveckorna, och vara kvar på platserna ett par dagar. Cykeldelarna monteras med hjälp av beslag som studenterna tillverkar och kombineras med trä.

– Helst återvunnet, inflikar Martin Paulsson. Så möts man på olika höjder.

Helena Hägg betonar att mötesplatsen ska vara öppen för alla.

– Någon kan komma med rullstol, någon annan gåendes och slå sig ner på en sadel. Cyklisterna bara dockar in och parkerar sig. Alla blir en del av själva platsen och man får umgås med varandra.

Studenterna har redan kommit långt i planeringen och visar modeller av sammanhållna längre sittbänkar och sadlar placerade på olika höjder. Vad som saknas är tillstånd av kommunen för att få bygga upp mötesplatsen på olika ställen – liksom själva cyklarna.

– Men vi tror inte att det blir några problem. Vi har haft ett positivt möte med kommunen som eventuellt kan tillhandahålla gamla cyklar som ändå skulle skrotas, säger Martin Paulsson.

Designstudenterna jobbar med mötesplatsen vid sidan om sin utbildning, och menar att ett projekt som likt detta får ta plats i det offentliga rummet, är ett bra sätt att prova utbildningskunskaperna i verkligheten och en viktig erfarenhet i det framtida yrkeslivet.

Text & foto: Maria Lindh