Kungshuset: Öppet brev till Lynn Åkesson från Mette Clausenn-Bruun

Öppet brev till dekanus Lynn Åkesson
Kära Lynn,
Jag skriver till dig i egenskap av sistaårsstuderande på masterprogrammet i kognitionsvetenskap på Filosofiska Institutionen här i Lund.

Det är den bästa utbildningen jag någonsin gått. Och jag är ganska vuxen dam som har erfarenhet av mycket här i livet. På kognitionsutbildningen har jag mött lärare, TA-personal och kursare som har bidragit till en radikal ändring av min syn på utbildning, forskning, vetenskap, pedagogik och LUSTEN ATT FÖRSTÅ (förlåt, Peter Gärdenfors, att jag stjäl din boktitel, men det är just det som det hela handlar om!).

Sällan har jag mött en sådan entusiasm, ett sådant engagemang och en sådan respekt för utbildnings-/forskningsämnena, för samarbete och för det helt unika som uppstår när 2 + 2 plötsligt blir både 5 och 7.

Jag känner mig ömsom förtvivlad, ömsom rasande, ömsom vanmäktig vid tanken på att denna unika miljön långsamt skulle kvävas genom att förlora sin autonomi. Jag baxnar vid tanken på att kognitionsvetare ska bli inlåsta i en stor, men i kognitionsperspektiv snäv huskropp utan syre, utan näring, utan värme. Jag hisnar vid tanken på en möjlig lärar-/forskarflykt. Inte för personalens skull eftersom andra universitet runt om i världen lär stå i kö för att få tag i de ytterst kompetenta krafterna som rör sig i Kungshuset, utan för studenternas skull. Jag ser framför mig en institution som på mycket kort tid utarmats till ett forum för studenter som letar kurser att gå i väntan att komma in på annan utbildning, eller helt enkelt för att få CSN. För vilken annan motivation skulle locka när ingen längre kan förmedla LUSTEN ATT FÖRSTÅ?

Min dröm är att komma in som doktorand i kognitionsvetenskap; att få sprida den entusiasm och kreativitet som jag själv har fått ta del av som student; att få se institutionen växa och frodas; att få bygga ut kognitionsavdelningen med en grundutbildning som kan dra till sig studenter från alla håll och områden, så att rekryteringsunderlaget till forskarutbildningarna kan bli så brett som möjligt. Jag tror inte min dröm är orealistisk – om Filosofiska Institutionen får ha ett eget hus, där den kan andas och växa fritt.

Lynn Åkesson, jag vädjar till dig: låt Filosofiska Institutionen få fortsätta frodas i ett eget hus! Och jag – och många, många andra – skulle gärna vilja höra vad du avser att göra för att bejaka vår vädjan.

Mette Clausen-Bruun

HAKOG13