”Rektor borde inte ha en större pengapott att fördela”

I senaste LUM (nr 6) intervjuas Lennart Nilsson (tidigare styrelseord­förande för Lunds universitet) och diskuterar bland annat OH-modellen. Han lyfter också fram att han anser att rektor måste ha en större pengapott att styra med för att komma ”ut ur sin isolering” för att ”matcha fakulteterna”. En sådan uppfattning förtjänar några kommentarer.

Linnea Jacobsson

Linnea Jacobsson.

För det första avspeglar Nilssons uppfattning en företagslogik som inte hör hemma på ett universitet. Det särpräglade för ett universitet är att de professionella bestämmer inriktningen, och hur pengar ska fördelas. Rektor kan spela en viktig roll men inte som någon som kontrollerar resurserna. Det finns andra och avsevärt bättre sätt att praktisera ledarskap.

För det andra är det värt att notera att Nilssons förslag skulle förstärka en redan pågående process. Sittande rektor, Per Eriksson, har i senaste budgeten haft 55 miljoner i strategiska medel. Detta kan jämföras med blygsamma 3 miljoner i rektors medel år 2003. Finns det något som visar att den här redan inslagna vägen har varit positiv för Lunds universitet?

För det tredje, och det som ur ett studentperspektiv framstår som särskilt viktigt: vilka skulle få mindre pengar som konsekvens av rektorns ”höjda pott”? Det är ingen hemlighet att det finns två påsar av medel som universitetet har att hushålla med – en för utbildning och en för forskning. Mer pengar till rektor betyder sannolikt mindre pengar till utbildning (eller forskning).

Sättet för en rektor på Lunds universitet att komma ”ut ur sin isolering” som Lennart Nilsson oroar sig över handlar inte om pengar. Snarare handlar det om att vi börjar tänka på ledarskap i nya banor och kommer överens om att ett universitet inte är (och inte heller ska vara) ett företag.

Linnea Jacobsson

Ordförande, Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet

Läs intervjun med Lennart Nilsson