350-årsjubileum, Samverkan

Digert program under tretton månader

Under två års tid har jubileumskansliet kämpat för att samordna alla initiativ från verksamheten till ett jubileumsprogram. Måndagen den 19 december invigs jubileet – på dagen 350 år efter att dokumenten om Lunds universitets grundande skrevs under.

Louise Pierce

Louise Pierce och hennes kollegor på jubileumskansliet har bråda dagar.

– Äntligen är vi framme vid genomförandefasen, efter allt planerande, säger Louise Pierce, en av tre anställda på jubileumskansliet.

Redan 2011 beslutades det att LU skulle fira sitt 350-årsjubileum, och det tillsattes en jubileumskommitté för att börja samla in idéer och dra upp riktlinjerna för firandet. Så småningom skapades ett jubileumskansli för att ta tag i den mer handgripliga planeringen. När de gjorde sin första rekognosering ute i verksamheten för två år sedan var det trögt med att få in konkreta idéer.

– Det var för abstrakt och för långt fram i tiden. Men på slutet blev det ketchupeffekten – allt kom på en gång. Nu finns det ett stort engagemang.

Det tryckta jubileumsprogrammet är på 180 sidor. Intresset för invigningen har överträffat alla förväntningar. Från början var tanken att bjuda på glögg och pepparkakor i Lundagård i samband med en liten ceremoni i aulan. Nu har aulan har visat sig alldeles för liten för invigningsceremonin, som därför kommer att streamas i flera andra stora salar samtidigt.

– Vi har skalat upp invigningen efter hand när vi förstått hur stort intresset är. Nu blir det ceremoni och invigningsyra i atriet under dagen och brakfest för tusen personer – medarbetare, studenter och universitetets vänner – på kvällen, säger Louise Pierce.

Under jubileumsåret kommer det, bland mycket annat, att hållas fem vetenskapsveckor  och två kulturveckor.  Alla som är intresserade kan också gå en jubileumskurs i lundensisk bildning (se artikel nedan). Det kommer också märkas att universitetet firar 350 år ute i staden på olika sätt: till exempel kommer en jätte-hjärna att installeras på Stortorget under vetenskapsveckorna, för att signalera till lundaborna att nu händer det något.

– Efter invigningen är utställningen ”Peder Winstrup och konsten i hans tid” på Historiska museet nästa programpunkt. Det är en chans att se utvalda verk från Lunds universitets fina konstsamling, säger Louise Pierce.

Text & foto: Jenny Loftrup

Läs mer om jubileet på www.lu.se/350

Se resten av artiklarna i jubileumstemat