Samverkan, Utbildning

Digital uppdragsutbildning förnyade undervisningen

Höga krav från näringslivet på en online-uppdragsutbildning ledde till att även utbildning på campus fick ett lyft. Ett gott exempel på när uppdragsutbildning driver utveckling på flera sätt, menar läraren Veronika Tarnovskaya.

Jessica Hansson och Veronika Tarnovskaya har varit med och utvecklat den webbaserade uppdragsutbildningen.

Uppdragsutbildningen ledde till nya insikter om undervisning och ett praktiskt kunnande om e-lärande, något som Veronika Tarnovskaya bara nosat på tidigare. Till exempel har hon fått mycket mer direkt feedback på sin undervisning. Det går att följa exakt när studenterna får svårt att hänga med och börjar ställa frågor eller stänger av och tar en paus. Nu återanvänder hon mycket av materialet som skapats för uppdragsutbildningen i masterkursen för digital marknadsföring.

– Studenterna är avancerade. De lever sitt liv på nätet och då blir det skrattretande att bedriva en kurs för dem i digital marknadsföring som inte alls är digital i sig själv, säger Veronika Tarnovskaya. 

Det började med att Atlas Copco beställde en uppdragsutbildning till hundra av sina kommunikatörer. Det skulle vara en interaktiv kurs i digital marknadsföring där grupparbeten skulle ingå, men ändå helt online eftersom kommunikatörer och marknads-förare jobbade i olika länder världen över. De digitala plattformer som redan fanns, som bland annat Luvit och Live@Lund underkändes – Atlas Copco krävde att det skulle vara snyggt och enkelt med bra funktioner. Jessica Hansson på LUCE koordinerade uppdragsutbildningen och är nöjd med att den även ledde till bra kontakter med ledningsgruppen för Atlas Copco som kan vara till nytta för universitetet och en utvecklingsmöjlighet för lärarna.

– Uppdragsutbildning ger möjlighet till att frigöra tid till att tänka nytt och ta fram material, och i detta fallet en digital plattform, som man sedan kan återanvända. Uppdragsutbildning ska spilla över och utveckla LU på flera sätt, säger Jessica Hansson.

Att starta en online-kurs innebar mycket jobb initialt. Veronika Tarnovskaya lade många timmar på att välja relevant innehåll och att skapa både en välfungerande teoridel och en praktikdel till varje modul. I den praktiska delen ingår även en extern marknadsföringskonsult, Sean Duffy, som också anlitats som gästföreläsare. Att läsa in föreläsningar och uppgifter och att filma vissa av föreläsningarna tog också tid.

– Det var svårt att vänja mig vid att höra min röst och jag läste in många gånger för att få det att låta mer levande och spännande, säger hon.

Hittills har LUCE tillsammans med Företagsekonomiska institutionen gett två kurser till Atlas Copco och en tredje kurs diskuteras nu med företagsledningen. Kontakten med Atlas Copco har gett Veronika Tarnovskaya tillgång till deras medarbetare och en ingång till en mindre forskningsstudie om vad digitalisering innebär i arbetslivet. Men den största fördelen med uppdragsutbildningen är att hon upplever att hennes undervisning har blivit bättre och roligare sedan hon började arbeta med e-lärande. 

– Vi har mer tid till fördjupande diskussioner eftersom studenterna redan har förberett sig med modulerna på nätet. Det är också mycket trevligare att ge feedback på tentor för de svarar och det blir ofta bra samtal, säger hon.

Intresset för e-lärande ledde också till att Veronika Tarnovskaya och Jessica Hansson gick en kurs i blended learning vid AHU vid LU. Veronika Tarnovskaya menar att det också gäller att lära av studenterna, för de ligger ofta mer i framkant digitalt än lärarna.

– Studenternas fantasi och kreativitet är gränslös om man låter dem använda den, till exempel genom att låta dem redovisa i olika former.

Text & foto: Jenny Loftrup