350-årsjubileum, Medicin

”Dödskafé” inslag på palliativ temadag

– Död och döende har ju länge varit ett tabuämne, men vi vill visa att det går att tala öppet om döden, säger professor Carl Johan Fürst. Han är ledare för Palliativt Utvecklingscentrum, som under Vetenskapsveckan i mars anordnar en temadag om vården i livets slutskede.

Temadagen hålls den 7 mars och vänder sig till både fackfolk och allmänhet.

– Vi vill ha ett folkhälsoperspektiv på den palliativa vården. Det innebär att se vården i livets slutskede som en del av samhället. Döden bör inte gömmas undan i en sjukhussäng, för den angår inte bara sjukvården utan oss alla, menar Carl Johan Fürst.

– Vi kommer bland annat att ordna ett ”Dödskafé”, Death Café, en ursprungligen schweizisk idé som snabbt spridit sig i västvärlden. Tanken är att ge deltagarna en möjlighet att ta upp egna funderingar och frågor när det gäller döden. Sådana arrangemang har hållits i Lund och flera andra ställen i Sverige, och varit mycket uppskattade.

I västvärlden är döendets medikalisering ett problem – att den kroppsliga vården med piller och apparater lätt hamnar i fokus, medan de andliga behoven blir efter-satta. I tredje världen kan problemet vara det omvända, när sjukvården inte har resurser för att ta hand om döende på ett bra sätt. Dessa skillnader kommer att tas upp på symposiet, där en av föredragshållarna kommer från International Association for Hospice and Palliative Care.

En annan talare ska berätta om ett projekt i södra Indien, där man utbildar volontärer i att hitta och hjälpa till att vårda patienter med cancer och svåra psykiatriska sjukdomar. Volontärernas insatser betyder mycket – till exempel att en cancerpatient med svåra smärtor får hjälp att träffa en läkare, och att en psykotisk patient verkligen tar sina läkemedel och därmed blir bättre och mindre orolig.

Temadagens förmiddag hålls på engelska och är internationellt inriktad. Eftermiddagen blir på svenska och handlar om den palliativa vården i Sverige och patienternas möjlighet att välja var de vill dö. Här ingår också ”dödskaféet”, där deltagarna får möjlighet att samtala om död och döende ur existentiella, praktiska och känslomässiga aspekter.

Ingela Björck