Allmänt

Effektivare bibliotek efter ny organisation

– Denna turbulenta period av förändring leder förhoppningsvis till att vi blir mer effektiva och ännu bättre på samverkan.
Det hoppas Jette Guldborg Petersen, universitetsbibliotekarie, och syftar på den omorganisation som UB precis har genomfört.

Jette Guldborg-Petersen

Jette Guldborg-Petersen

I den visionsrapport som togs fram i juni 2011 beskrevs UB som en splittrad organisation. Därför är nu målet att UB ska bli en bättre fungerande och mer samverkande enhet. Allt tryckt- och elektroniskt material ska nu samlas på en och samma plats, och dessutom blir två administrativa avdelningar och två IT-avdelningar en.

– Förhoppningsvis kommer vi att slippa en hel del dubbelarbete och bli bättre på att arbeta tillsammans, säger Jette Guldborg Petersen.

Den nya biblioteksorganisationen består nu av fem avdelningar, Forskning och studieservice, Samlingar, Samverkan, IT och support, samt Stab och administration.

Omorganisationen har inte varit en problemfri process utan den har inneburit stora förändringar för de anställda. De flesta har kvar sina gamla arbetsuppgifter, men några har enligt egna önskemål fått nya. Däremot har ingen fått gå.

– Vi lät medarbetarna komma med egna förslag om vad de helst vill arbeta med och utifrån det underlaget har vi placerat ut dem. Min känsla är att de flesta är nöjda, säger Jette Guldborg Petersen.

Även om majoriteten verkar vara tillfreds, så menar hon, att det kommer ta tid för en del att finna sig tillrätta i sin nya vardag.

– Många har uttryckt oro för att inte få den position man vill ha och några har känt ängslan över att förlora nära kollegor till andra arbetsuppgifter. Ändå tror jag att det råder en stor lättnad över att det äntligen är klart.

För de forskare och studenter som använder sig av UB kommer förändringen inte vara märkbar till en början.

– Allt kommer att fungera som vanligt. Däremot vill vi på sikt utveckla ny service som underlättar för dem och den nya organisationen möjliggör för många förbättringar, säger Jette Guldborg Petersen.

Nu hoppas hon att den nya organisationen ska stå sig en bit in i framtiden. Hon anser att man ska vara varsam med allt för stora förändringar.

– Den här utvecklingen var nödvändig och jag hoppas att det blir en stabil och hållbar sådan. Det krävs mycket kraft och energi att arbeta under ständig förändring och oro för vad som ska hända, säger hon.

Text: Fredrik Bröndum

Foto: Maria Lindh

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *