Allmänt

En stor universitetsprofil ur tiden

Håkan Westling har gått ur tiden. Han var universitetets rektor mellan 1983 och 1992 och grundare av Lunds universitetshistoriska sällskap. Han var även författare till en mängd böcker med anknytning till Lunds universitet och inte minst dess historia.

Håkan Westling 1928 – 2017.

I en intervju i LUM för ett par år sedan konstaterade han att medellivslängden ligger på 82 år och sa då glatt att han redan fått fem bonusår. Han fick ytterligare två och blev 89 år. I samma intervju berättade Håkan Westling att han som akademisk ledare alltid försökt vara ett gott föredöme, men att det nog var lättare förr att vara rektor – ”inte så många vicerektorer att hålla reda på”.

Håkan Westling var en briljant talare och en mycket publik rektor. Han syntes och hördes och var nära sina studenter och en självklar gäst och talare på studentaftnar och spex. Han värnade om utbildningen och var upphovsman till utredningen ”Grundbulten” som blev klar 1992 och handlade om grundutbildningens förnyelse. Han var också en nyckelperson i tillblivelsen av forskningsbyn Ideon som han även skrev en bok om.

Sin tydliga göteborgska till trots blev Håkan Westling Lund trogen från 1947 då han började sina studier vid Medicinska fakulteten. Han blev färdig läkare 1955 och professor i klinisk fysiologi 1967.

Text: Maria Lindh

Foto: Kennet Ruona

Läs vad Torbjörn von Schantz skriver om Håkan Westling

Läs vad Per Lindström, LUs fotograf och aktiv i studentlivet under Håkan Westlings tid, skriver

Lyssna och se Håkan Westlings tacktal vid Steve Jobs besök i Lund, nio minuter in i filmen

Läs om Håkan Westling och fem övriga rektorer på Athen för två år sedan