350-årsjubileum, Forskning, Medicin

Fem saker vi lärt om hjärnan de senaste åren

Anders Björklund är seniorprofessor i neurobiologi och nestor inom neuroforskningen vid LU. Nyligen var han också huvudorganisatör för vetenskapsveckan ”Den fantastiska hjärnan”, som presenterade de senaste forskningsnyheterna på området.

HJÄRNAN BLIR INTE FÄRDIGBYGGD FÖRRÄN VI ÄR VUXNA. Hjärnan utvecklas inte bara under barndomen utan också under tonårsåren – den byggs faktiskt delvis om under puberteten! Frontalloberna, som ger oss självinsikt, perspektiv och förmåga till riskbedömning, mognar först i 18–20-årsåldern.

HJÄRNAN GÅR ATT REPARERA. Hjärnan förnyar sig under hela livet, vilket bl.a. gör att nervbanorna kan hitta nya vägar efter en skada. En hel del forskning i Lund handlar också om att

Anders Björklund, professor i neurobologi.

reparera hjärnan genom att tillföra nya nervceller eller programmera om hjärnans egna celler.

HJÄRNAN HAR ETT EGET POSITIONSSYSTEM. I hjärnans tinninglob har vi ett system av nervceller som registrerar var vi är i rummet, så att vi kan bilda en inre karta över var vi befinner oss. Detta ”hjärnans GPS” hjälper oss att förankra våra minnen och orientera oss i världen.

HJÄRNAN HAR ETT EGET SOPHANTERINGSSYSTEM. I den övriga kroppen tar lymfsystemet hand om uttjänta proteiner och andra slaggprodukter. I hjärnan står glia-cellerna, som tidigare setts som ointressanta stödjeceller, för detta arbete. Sophanteringen utförs medan vi sover och är därför ytterligare ett bevis för sömnens betydelse för hälsan.

HJÄRNAN HAR PROTEINER SOM KAN FÖRÄNDRAS OCH BLI SKADLIGA. Vid Alzheimers sjukdom är det proteinerna beta-amyloid och tau som kan omformas till en sjuklig form, vid Parkinsons är det proteinet alfa-synuklein. Vi vet idag att de skadliga proteinerna kan spridas från cell till cell så att sjukdomarna utvecklas gradvis över många år. Parkinsons och Alzheimers sågs tidigare som två helt skilda sjukdomar men har visat sig ha många likheter, och det finns också blandformer som har drag av båda sjukdomarna.

Ingela Björck