Medicin, Utbildning

Fem sätt att främja psykiska hälsan bland medicinstudenter

Psykisk ohälsa bland studenter på utbildningar på Medicinska fakulteten har ökat. Det vill man ändra på. Linnea Sandström, som har varit ordförande i Medicinska föreningen, listar fem saker som man arbetar med för att främja den psykiska hälsan hos unga.

Förra ordföranden i Medicinska Föreningen Linnea Sandström arbetar mot studenters psykiska ohälsa. Foto: Åsa Hansdotter

”Första hjälpen för psykisk ohälsa” införs och blir ett nytt moment i grund-utbildningarna. Konceptet är detsamma som för utbildning i hjärt-lungräddning, men eftersom det är större risk att stöta ihop med någon som mår psykiskt dålig än att råka ut för någon som får ett hjärtstillestånd, är detta en viktig utbildning.

En fokusdag för psykisk ohälsa bland unga infördes för första gången under våren. Det är viktigt att dagen kommer tidigt i utbildningarna och att den blir skräddarsydd med föreläsningar av människor som arbetar professionellt med psykisk ohälsa. Stigmat med psykisk ohälsa minskar när man pratar om det. 

Ge studenterna konkreta verktyg inför möten med någon som inte mår bra. Här är några tips: Träng dig på – personen ifråga kommer att tala om ifall du är påträngande, men det mest troliga är att du inte är det. Lyssna – att våga lyssna kan vara svårt och läskigt men att göra någonting är bättre än att göra ingenting. Ta med mat – när det verkligen är kris så kan det normalisera och avdramatisera lite att äta något tillsammans. Sök professionell hjälp – det finns många olika nivåer och även jourtelefon dygnet runt till studentpräster och sjukvård. 

Anställ en kurator. Den höga pressen på Studenthälsan har gjort att kåren har gett förslag på att Medicinska fakulteten ska anställa en kurator som komplement till studievägledningen.

Inför deltidssjukskrivning. Anpassa utbildningarna så att studenter kan bli deltidssjukskrivna – som systemet ser ut nu så är det nästan omöjligt att vara sjukskriven på deltid.