350-årsjubileum, Ekonomi, Forskning

Fem tips för att förstå vad ledarskap är

Stefan Sveningsson, professor på Ekonomihögskolan, har nyligen hållit ett jubileumsseminarium om ledarskap. Ett gott ledarskap är viktigt för arbetsliv och organisationer, men riktigt vad det innebär kan vara svårt att definiera.

Stefan Sveningsson konstaterar att ledarskap som organisationsform kan vara mindre behövligt i en kunskapsintensiv organisation där många anställda är välutbildade och erfarna, litar starkt på det egna omdömet och arbetar självständigt och jämlikt med andra. Foto: Kennet Ruona

LEDARSKAP ÄR NÅGOT ANNAT ÄN CHEFSKAP

Chef och underordnad är inte samma sak som ledare och följare. Chefskap fokuserar på beteende och resultat och får saker utförda genom planering, organisering, övervakning och kontroll. Ledarskap handlar om vad folk tänker, värderar och känner – och hur det kopplas till miljön, avdelningen och arbetet.

LEDARSKAP FÖRUTSÄTTER ATT FOLK VILL

Frivillighet, ja till och med entusiasm. Det är en förutsättning för ledarskap. Människor accepterar inte ledarskap bara för att de riskerar sanktioner om de inte är underdåniga i förhållande till ledaren. De önskar ledarskap därför att det erbjuder dem en känsla av mening, moral och syfte med arbetsuppgifterna.

VIKTIGT ATT INSPIRERA GENOM HANDLING

Handlingar och inspirerande berättelser är viktiga. Ingvar Kamprad lär ha sagt: ”Se till att ditt skrivbord står så nära verkligheten som möjligt. Golvet är den bästa skolan.” Han började med att träffa chaufförerna klockan sex på morgonen och frågade om de fått kaffe och bulle.

MEDARBETARNA MEDSKAPAR LEDARSKAPSRELATIONER

Ledarskap handlar om relationer och det viktiga är inte bara vad chefen gör i sig, utan hur medarbetarna förhåller sig till det. De flesta chefer är känsliga för medarbetarnas uppfattning och ofta finns förväntningar, krav och motstånd som formar ledarskapsförsök. Tror man att någon kommer säga emot försök till påverkan så formar man ledarskap utifrån det.

FASTNA INTE I ABSTRAKTA IDEAL

En bra ledare är med andra ord den som förstår sammanhanget, betydelsen av kultur, de lokala förhållandena, vidmakthåller ömsesidigheten i relationer, tar med organisationens komplexitet i beräkningen, undviker att fastna i abstrakta ideal – samt förstår att ledarskap handlar om ”hearts and minds”.

Evelina Lindén