Samverkan, Utbildning

Fler lärare kan behövas för nya uppdrag

Nu drar universitetets centrala satsning på uppdragsutbildning igång. Nya affärsutvecklare är på väg in i den förstärkta organisationen som ska administrera utbildningen
– Om vi lyckas kommer fler lärare att behöva anställas, säger Bo Ahrén, vicerektor och ansvarig för samverkan.

Bo Ahrén.

LUCE som är den avdelning som hanterar uppdragsutbildningen förstärks och planeras att flyttas till sektionen Forskning, Samverkan, Innovation, FSI. Med förstärkningen vill man nå utanför regionen och även internationellt.

– Hittills är det mest myndigheter vi sålt utbildning till på den internationella marknaden – men nu hoppas vi även hitta företag och andra globala organisationer, säger Bo Ahrén.

Det handlar dock inte om att sälja utbildning till vilket pris som helst. Det finns etiska aspekter att ta hänsyn till i exempelvis diktaturer, och Bo Ahrén menar att tjäna pengar inte är något primärt syfte för satsningen på uppdragsutbildning.

– Vårt huvudmotiv är att möta det stora behov av kompetensutveckling som vi vet finns, särskilt från näringslivet. Det är en strategiskt viktig satsning från vår sida och ingår i det livslånga lärandet. Vi har både kompetensen och lärare för det. 

En förhoppning är också att en framgångsrik uppdragsutbildning ska visa sig i rankningslistor. 

Universitetsledningen vill också att alla fakulteter i en större utstäckning ska delta i uppdragsutbildningen. Hittills, menar Bo Ahrén, har det varit mycket fokus på LTH och Ekonomihögskolan, inte minst genom stiftelsen EFL (se artikel på nästa uppslag). Deras Executive MBA-utbildning som skulle starta i höst ställdes in i våras. Anledningen är att den bedöms vara en uppdragsutbildning och då ska den ges i universitetets regi.

En uppdragsutbildning är, enligt Bo Ahrén, en utbildning som ger akademiska meriter vilket EMBA:n vanligtvis gör, men eftersom Stiftelsen EFL saknar examinationsrätt så har deltagarna endast fått ett diplom från stiftelsen och inte från universitetet. 

– Jag tror att det blir bättre för kursdeltagarna också om de får de akademiska poäng som de borde få och att det blir tydligt att utbildningen ges av universitetet, säger Bo Ahrén som hoppas att EMBA:n så småningom ska ges igen, men då av Ekonomihögskolan. 

Satsningen på uppdragsutbildningen förväntas bli helt och hållet självfinansierad. Eftersom utbildningen ska ges inom ramen för universitetslärarnas tjänster och de flesta redan jobbar heltid så kan nyanställningar förväntas. Dessa betalas av de pengar man får in för utbildningarna. Redan nu omsätter LUCE 75 miljoner kronor och den siffran förväntas öka. 

Att universitetet centralt nu tar uppdragsutbildningen i egna händer drabbar inte den universitetspersonal som idag har annan verksamhet vid sidan om sina tjänster – såvida de inte sysslar med just uppdragsutbildning som kan ges av institutionerna.

– Bisysslor uppmuntras som princip inom vårt samverkansuppdrag, säger Bo Ahrén, men menar att det kan finnas en gråzon mellan vad som är och inte är uppdragsutbildning. I tveksamma fall bör man vända sig antingen till sin institution eller till den nu förstärkta stödfunktionen kring LUCE.

Bo Ahrén säger också att man gärna vill öka meriteringen för lärare som arbetar med uppdragsutbildning. På nationell nivå pågår ett projekt där Vinnova finns med som handlar om meritering för olika samverkansuppdrag.  

Maria Lindh

Fakta LUCE

LUCE är en förkortning av Lund University Commissioned Education och är en avdelning med 18 anställda inom sektionen Externa relationer. De planeras flytta till sektionen Forskning, Samverkan, Innovation vid årsskiftet. De hanterar all uppdragsutbildning vid LU i den mån att de skriver avtal med beställarna och fakturerar dem. Sen vidarebefordrar LUCE pengarna till den institution som gett uppdragsutbildningen. 

Externt erbjuder de ett antal öppna kurser som är sökbara för yrkesverksamma som vill fortbildas och de kan även skräddarsy kurser och program. Internt erbjuder de stöd och service till de institutioner som vill ha hjälp med kursutveckling och/eller praktiska arrangemang kring sin uppdragsutbildning. 

Läs även Stiftelsen EFL fortsätter utan sitt flaggskepp

Läs även ”Bra att uppdragsutbildningen blivit strategisk”

Läs även Digital uppdragsutbildning förnyade undervisningen