Forskning, Humaniora

Första boken ut för Lund University Press

– Jag ville skapa en kanal direkt ut i det globala akademiska samtalet för forskarna, säger Marianne Thormählen, professor i engelska och grundaren av Lund University Press som startades för två år sedan. Nu är första boken utgiven och förlaget lanserat med ett symposium.

Historikern Johan Östling har skrivit den första boken som ges ut av det nya universitetsförlaget som engelskprofessor Marianne Thormählen tagit initiativet till.

I en tid då den fysiska bokens ställning försvagats och boken som form för publicering av forskningsresultat ifrågasätts satsar Lunds universitet ändå på ett bokförlag med utgivning av fysiska böcker.

– Den fysiska boken är synligare och den vetenskapliga monografin kan till skillnad från vetenskapliga artiklar ta ett större grepp, problematisera och ge sammanhanget, säger Marianne Thormählen.

Förlagets första bok är historikern Johan Östlings bok Humboldt and the modern German university: An intellectual history.

– Jag har fått ut min bok snabbt och smidigt. Två år efter att jag gav ut boken på svenska finns den nu på engelska. Den har genomgått peer review, blivit översatt och tryckt, säger Johan Östling.

Han vet av egen erfarenhet att utgivningen på ett utländskt förlag många gånger innebär en mycket mödosammare process som kan ta upp till sju år med bedömningar, omarbetningar och översättning. Nackdelen med det är att forskare står kvar och stampar i gamla projekt när de måste vidare i sin forskarkarriär.

Målet med Lund University Press är därför att snabba på vägen till synlighet globalt och att kunna göra detta på en högklassig engelska.

– Drömmen om förlaget föddes när jag blev prodekan för forskning på Humanistiska och teologiska fakulteterna 2009. Då insåg jag att här görs riktigt bra forskning men att den många gånger hade svårigheter att nå ut globalt, berättar Marianne Thormählen. 

En del av problematiken består i att de engelskspråkiga förlagen har svårt att bedöma svenskspråkiga böcker, men också att forskarna ska våga ta steget ut i det internationella akademiska samtalet.

– Men seeing is believing, säger Marianne Thormählen. Nu när den första boken i förlaget finns tryckt och färdig visar den att det är möjligt och att det är värt besväret för att få ut sin bok internationellt.

Att forskarna går över till att bara skriva på engelska ser både Johan Östling och Marianne Thormählen som en farlig lösning. 

– Det gäller att slå vakt om det svenska språket som annars riskerar att utarmas men också forskningen blir lidande om jag inte skriver på det språk som jag behärskar bäst, säger Johan Östling.

Johan Östlings bok finns nu att köpa och läsa via Open access hos partnerförlaget Manchester University Press. Hos dem fann Lund University Press det som behövdes för spridning och marknadsföring av böckerna globalt. De hade upparbetade kanaler och har varit ledande i utvecklingen av Open access.

– Det är väldigt lyckligt att det blev just den här boken som blev först ut. Temat om vad ett universitet är intresserar akademiker världen över, säger Marianne Thormählen.

Text & foto: Gisela Lindberg

FAKTA Lund University Press

Förlaget startades 2016. Förre rektorn Per Eriksson gav förlaget ett uppstartsbidrag på 2 miljoner. Partnern Manchester University Press upphandlades under 2015. Marianne Thormählen sköter det dagliga arbetet med förlaget, men de stora besluten fattas av ett redaktionsråd med sju medlemmar förutom Marianne Thormählen. Medlemmarna kommer från olika institutioner på HT-fakulteten.