350-årsjubileum, Gästtyckare

Gästtyckare: Universitetsjubileer präglas av sin samtid

Med en 12-rätters måltid, en kronprins som hedersdoktor och en festbal på Akademiska Föreningen, blev universitetets 200-årsjubileum den största akademiska festen i Lunds historia. Sverker Oredsson, professor emeritus i historia, beskriver hur universitetsjubileer präglas av sin samtid.

Sverker Oredsson.

Sverker Oredsson.

På Karldagen den 28 januari 1668 invigdes Lunds universitet. Läroanstalten hade tillkommit efter en maktkamp i regeringen. Riksdrotsen Per Brahe kämpade för Jönköping, men rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie, som pläderade för Lund, vann kampen.

Då Lunds universitet 1718 kunde fira 50-årsjubileum, var kungen, Karl XII, i Lund, men anledningen var att förbereda ett fälttåg mot Norge. Fälttåget slutade med ett skott den 30 november i Fredrikshald.

Universitetets 100-årsjubileum firades inte på Karlsdagen utan på Adolfsdagen den 23 juni, för kungen hette Adolf Fredrik. Festen började klockan fem på eftermiddagen och fortsatte med bal till över klockan fyra följande morgon. Därefter vilade man sig en dag och fortsatte sedan med doktorspromotioner under fyra dagar.

Långt viktigare än universitetsjubileet var den försiktiga början samma år på ett länssjukhus. Universitetet inköpte en tomt vid Paradisgatan. Början på lasarettet utgjordes av två patientplatser.

Universitetets 150-årsjubileum firades inte, däremot hölls ungefär samtidigt reformationsjubileum och Karl XII-jubileum.

Annorlunda var det 1868 vid 200-årsjubileet. Då, i slutet av maj, firades den största akademiska festen i Lunds historia. Både kungen, Karl XV, och hans bror, kronprins Oscar, var närvarande. Oscar blev också hedersdoktor. Festen började med högmässa, fortsatte med jubileumshögtidligheter i Domkyrkan. Hedersgästerna åt en 12-rätters måltid i Biskopshuset. Så småningom öppnades en festbal på Akademiska Föreningen med över 800 deltagare.

Vad man inte nämnde vid detta tillfälle var att kvinnor inte hade tillträde till universiteten, men frågan hade väckts, i riksdagens bondestånd, och 1873 tog riksdagen beslut i frågan. I efterhand får sägas att detta är den största förändringen i universitetens historia.

Universitetets 250-årsjubileum firades i september 1918 i första världskrigets slutskede. Dessutom rådde under åren 1917 och 1918 hungersnöd, och spanska sjukan började märkas. Även 1918 blev en kronprins hedersdoktor, alltså Gustav Adolf. Jubileumsfesten dominerades av universitetets rektor, Johan Thyrén, en man med rykte om väldig lärdom och stor vältalighet. Dessutom var han i viktiga frågor djupt konservativ och kämpade energiskt mot kvinnors rösträtt.

Två viktiga minnen finns från 1918 års jubileum: ”Mannen som bryter sig ut ur klippan”, gåva från Lunds stad, och Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet.

300-årsjubileet har nyligen ägt rum, i juni för 49 år sedan. Radikal vänster satte sin prägel på jubileet. Tre slagord sammanfattade kampen: ”Stoppa UKAS!”, ”Heath go home!” och ”Vems är universitetet?” UKAS var förslaget till fasta studiegångar. Heath var USA:s ambassadör, impopulär på grund av Vietnamkriget, och det sista slagordet markerade att studenterna skulle vara universitetets huvudpersoner.

Universitetets avgående rektor, Philip Sandblom, höll högtidstalet ”Universitetets roll i våldets värld”. Vid jubileumstillfället höll den teknologiska undervisningen och forskningen på att växa fram, det förmodligen viktigaste i Lunds stads och universitetets historia under 1900-talet. Detta nämndes inte i det stora historieverket, som kom till jubileet.

Sverker Oredsson,

Professor em, historia   

Se resten av artiklarna i jubileumstemat