Humaniora, Priser/utmärkelser

Grattis till Rausingpriset 2017

Karina Klok och Tove Marling Kallrén driver bokförlaget Makadam, som tilldelas det prestigefyllda Rausingpriset 2017.

Karina Klok o Tove Marling Kallrén

Rausingpristagarna Karina Klok och Tove Marling Kallrén. Foto: Jan-Erik Lindkvist

Hur känns det?

– Det känns förstås fantastiskt! Rausingpriset är en verkligt hedrande utmärkelse, en ära som vi vill dela med alla våra författare och samarbetspartners, utan vilka vi inget vore. Med snart 250 utgivna titlar har vi efterhand en riktigt stor mängd duktiga forskare att tacka för vår existens! Att få en utmärkelse av denna dignitet från vårt moderuniversitet är alldeles extra roligt.

Er Rausingföreläsning har titeln ”Bokens framtid”. Hur ser ni på framtiden? 

– Till att börja med måste vi definiera vad boken är och vilken del av bokmarknaden vi diskuterar – redan där kan vi fylla en föreläsning. Men ur vårt perspektiv: Att akademikerna fortsatt vill publicera sin forskning i bokform, att i synnerhet humanisterna behöver få skriva på sitt eget språk, att behovet av tredje uppgiften är större än någonsin – allt detta och mycket annat leder oss att tro på en framtid för den bok som står i fokus för Makadam.

Maria Lindh

FOTNOT. Priset är på 50.000 kronor och föreläsningen avslutar HT-dagarna den 21–22 april som i år har temat ”Framtid”.