Forskning, Naturvetenskap

Grön teknik på frammarsch – men marknaden är trög

Att ersätta fossil olja som råvara med grödor från jordbruket eller skogsråvara nämns ofta som en viktig väg ut ur vårt fossilberoende. Forskningen är strategiskt viktig och stora summor satsas på att hitta innovativa sätt att tillverka bioplaster och gröna kemikalier. Här ligger Lunds universitet långt framme.

Grön oljaSamtidigt hörs allt fler röster om att det saknas både pengar och politiska beslut för att marknaden ska ta fart, liksom långsiktiga och hållbara spelregler. Forskare vid LUCSUS visar i en ny rapport hur EU:s regler för hållbar produktion av fordonsbränslen inte tar hänsyn till de afrikanska småbrukarnas behov.

I temat ingår:

Naturen inspirerar forskarna till gröna processer och produkter

Stora möjligheter med bioplaster

EU-regler hinder för afrikansk export av biodrivmedel

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *