Allmänt

Hallå Ingvar Wirfelt, ny VD på Gerdahallen

Du tar över VD-posten för universitetets friskvårds- och träningscentrum.
Vad saknar du idag på Gerdahallen?

Ingvar Wirfelt

Ingvar Wirfelt, ny vd på Gerdahallen. Foto: Maria Lindh

– Jag tycker att utbudet är bra och att man är duktig på att fånga upp nya trender. ”Indoor walking” är dock något jag gärna skulle se – men det krävs mycket utrymme. Likaså är ”crossfit” en ny träningsform som blivit populär och då krävs utrustning och ytor som delvis saknas här.

Finns det något du skulle vilja förändra rent lokalmässigt?
– Jag blev positivt överraskad av den ljusa och fina entrén som känns inbjudande och modern. Men mer utrymme behövs för nya träningsformer – och det blir en utmaning att utnyttja de lokaler som finns på bästa sätt.

Hur tänker du då?
– Intresset minskar för exempelvis massgympapassen i storsal och ökar för styrkegym och andra former som kräver mindre och mellanstora lokaler. Det gäller att hitta ytor för att tillvarata de trender som uppstår inom träningen.

Vad tränar du själv helst?
– Spinning och cirkelfys!

Hur ser din bakgrund ut?
– Efter ekonomiexamen i Lund så har jag jobbat 20 år med försäljning och marknadsföring i näringslivet – de senaste åren som VD i två olika företag inom livsmedels-branschen.

Vad har du för erfarenheter när det gäller träning och friskvård?
– Sedan 1985 har jag varit mycket aktiv inom Friskis & Svettis i Malmö. Både som vanlig medlem och som ordförande i styrelsen, liksom aktiv även på riksnivå.

Hur är synen på Gerdahallen från andra horisonter?
– Friskis och Svettis har alltid haft svårt att etablera sig i Lund just på grund av att Gerdahallen är så starkt. Men samtidigt är det ju så att det är starkt bara i Lund och ganska okänt för omvärlden.

Det låter som om du skulle vilja ändra på det?
– Jag skulle gärna se att Gerdahallen blev mer känt och fick fler medlemmar.

På vilket sätt ska ni nå ut bättre?
– Att vara på sociala medier är ett måste och det är vi redan och kan kanske utveckla ytterligare.

Gerdahallen är en stiftelse vid Lunds universitet – kan man tänka sig ett tätare samarbete med universitetet i övrigt?
– Studenterna är vår viktigaste målgrupp så Studenthälsan och även Företagshälsan känns angelägna att samarbeta med. Liksom att få med alla anställda.

Du basar nu för ett 20-tal anställda och en ungefärlig årsomsättning på drygt 25 miljoner. Hur matchar dina chefsegenskaper det uppdraget?
– Jag tror att jag uppfattas som en person som ”bryr sig” när det gäller personalen. Samtidigt som jag är rätt tydlig med att man måste kunna prestera, leverera och leda projekt. När det gäller ekonomin ska den vara i balans även om stiftelseformen inte är vinstdrivande. Jag har mitt hjärta i den här typen av verksamhet och det tror jag är en garant för att jag ska göra ett bra jobb.

Maria Lindh

FOTNOT: Ingvar Wirfelt efterträder Anders Fager som varit VD sedan 2005 som i sin tur efterträdde Bertil Andersén som lett Gerdahallen sedan 70-talet tillsammans med sin fru Kerstin. Gymnastik- och idrottsverksamheten vid Lunds universitet har rötter från 20-talet.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *