Forskning, Tvärvetenskap

Hallå Kimberly Nicholas vars forskning det stormat kring

Forskningen om hållbara livsstilsval finns på listan över 2017 års mest omnämnda klimat­artiklar i media och sociala medier i världen. Kimberley Nicholas´ och Seth Wynes studie identifierade de fyra personliga val som är mest klimateffektiva för personer i den rikare delen av världen: äta växtbaserat, und­vika flygresor, leva utan bil och – mer kontroversiellt, särskilt i sociala medier – ha färre antal barn.

Hur upplevde du mediestormen?

– Det var en fantastisk möjlighet att sprida forskningen till olika grupper. Men det var stressigt – inom akademin ägnar man mycket tid åt att det ska bli rätt medan journalister har korta deadlines och måste ha snabba svar. Det var svårt att släppa kontrollen över slutprodukten. Vi fick en del reaktioner från människor som inte gillade våra resultat. En del genomtänkt kritik försökte jag ta lärdom av, men de hatiska reaktionerna var bara destruktiva.

Varför väljer du att ta ett personligt perspektiv i intervjuer om din forskning?

– Det finns forskning som visar att allmänheten har större förtroende för forskare som lever som de lär och är mer benägna att lyssna på vad de har att säga. I vårt fall handlade ju forskningen om vilka livsstilsval du som individ kan göra för att minska din klimatpåverkan. Då blir det naturligt att tala om mina egna klimatval.

Hur får man så stor spridning på sin forskning?

– Först och kanske främst: Ställ och besvara forskningsfrågor som människor utanför universitetsvärlden är intresserade av. Det är svårt att göra något relevant i efterhand.

– Publicera i open access och arbeta hårt för att skriva tydliga vetenskapliga artiklar. Sikta på djup enkelhet. Dit når man bara efter massor av hårt arbete. Ta hjälp av LU:s kommunikatörer, de är mycket kunniga och angelägna att hjälpa dig. Fundera på att använda sociala medier för att bygga upp en gemenskap kring gemensamma intressen och delta i samtal.

Vad är dina tips till forskare som plötsligt befinner sig i en mediestorm?

– Ta ett djupt andetag! Arbeta med dina medförfattare för att ta fram era huvudbudskap i förväg. Tänk på att må bra – ta pauser, få frisk luft, ät hälsosamt, försök sova ordentligt.

– Läs inte kommentarsfälten i media. Det finns inga konstruktiva bidrag där. Ignorera/blockera nättroll och samla uppskattande kommentarer. Säg nej till vissa medier om du inte gillar formen eller är osäker på hur seriösa de är. Acceptera att det kommer beskrivningar och kommentarer som du inte gillar. Fortsätt kommunicera. Världen behöver din forskning!

Noomi Egan