Forskning, Teknik

Hallå Per Ödling om utbildningarnas överlevnad

Du föreläste på Kungliga Fysiografiska Sällskapets symposium ”Universitet i förändring” om framtidens studenter.

Per Ödling. Foto: Maria Lindh

Kommer universitetets utbildningar att överleva?

– Vi måste inse att våra kurser och föreläsningar inte är bäst i världen jämfört med alla andra universitet. Det är inte heller otroligt att någon jätte, till exempel Google, startar Google University och samlar ihop de absolut bästa kurserna i olika ämnen med de lärare och forskare som är stjärnor i ämnet. Eller filmstjärnor, YouTube-stjärnor, och så vidare. Varför ska en globaliserad generation som är van att lära sig via nätet då välja just Lunds universitetets utbildningar och göra sig omaket att flytta hit för att få avnjuta dem?

Men man får ingen examen – och det är väl viktigt på arbetsmarknaden?

– I Sverige får inte vem som helst utfärda examina. Men i till exempel USA finns inte samma regler. Skulle Ericsson förkasta examina från Google University och bara anställa folk från Lund? Att ha en examen från Google University skulle också signalera att man har den allra senaste kunskapen och det är mycket värt på arbetsmarknaden på grund av teknik-utvecklingen. Långt in på 1900-talet anställde man hellre den vise läromästaren än den osnutne lärlingen. Så är det inte idag, alla väljer den unge och lovande. För att vara attraktiv på arbetsmarknaden är det ofta viktigare att kunna utnyttja den senaste teknologin och förstå hur man använder den bäst.

Men studentlivet – det får du inte online?

– Campusupplevelsen är vår enda riktiga konkurrensfördel. Jag visade en bild på öl och en från filmen Dirty Dancing med Patrick Swayze för att illustrera. De flesta får ett leende på läpparna när de tänker på sin studietid – men det är inte föreläsningarna de tänker på då. Fest, vänner för livet, kärlek, att plugga och utvecklas tillsammans. Att studera på campus ger så mycket mer för framtiden än bara den kunskap man får från kurserna. Problemet är bara att när de unga så småningom får välja mellan Google University och Lund så vet de inte vad de missar. Det är först när man ser tillbaka som man förstår hur viktig campusupplevelsen var. Dessutom marknadsför vi inte student-livet tillräckligt.

Hur borde LU ändra på utbildningarna?

– Den bästa nätkursen i ett ämne är i regel långt bättre än en medelbra kurs som ges på våra universitet. Den är kanske till och med ofta bättre än den bästa kursen vi ger. Varför inte då använda nätkursen och bygga vår undervisning kring den? Vårt jobb är att se till att studenterna arbetar och känner arbetsglädje. Och, om det inte är ämnen som matematik eller andra ”globala” ämnen, att tillhandahålla svenska eller europeiska kompletteringar och anpassningar. Men vi känner oss osäkra, kanske hotade och rädda att tappa kontrollen. Vi skulle kunna erbjuda både bättre och billigare undervisning, och vi bör fundera på det innan det blir för sent.

Jenny Loftrup