Juridik, Utbildning

Hallå Sylvia Åberg om kommunikation i Juristprogrammet

Du är kursföreståndare för en poänggivande kommunikationskurs på Juristprogrammet som startar i vår. Kursen är den första i sitt slag i Sverige och har länge efterfrågats av såväl studenter som yrkesverksamma.

Sylvia Aberg

Sylvia Åberg.

Varför behöver juriststudenter lära sig kommunikation?

– Juridik är i regel svårt att förstå för allmänheten och dagens samhälle med många nya svenskar ställer ännu högre krav på juristernas förmåga att uttrycka sig begripligt och bemöta människor med olika bakgrund.

Hur är kursen upplagd?

– Den nya kursen om 15 högskolepoäng ges på juristprogrammets fördjupnings-nivå. Den är praktiskt inriktad och genomförs i ett så kallat flipped classroom, med inspelade föreläsningar som varvas med övningar och seminarier och avslutas med uppsatsskrivande. Den består av sex moduler: introduktion, maktstrukturer, bemötande, skriftlig kommunikation, muntlig kommunikation och media.

Vilka undervisar?

– Vi har tagit in gästföreläsare som alla är yrkesverksamma och har erfarenhet av de kommunikativa utmaningar som jurister kan ställas inför. På kursen undervisar domare, vittnessamordnare, rättstolk, journalister och experter med kunskap om rättigheter, genus och maktstrukturer. Studenterna får lära sig hur man bemöter olika målgrupper såsom klienter eller media, hur man talar och skriver enkelt, t.ex. skriver en tydlig dom eller arbetar med tolk.

Du har själv en yrkeskarriär som bland annat hovrättsassessor. Har du själv sett att jurister behöver bli bättre på att kommunicera?

– Ja, definitivt och jag tycker det är ett utmärkt initiativ som har tagits på Juridicum. När jag arbetade på tingsrätten ordnade jag en kurs för journalister i juridik för att de skulle förstå domar och det juridiska arbetet. Jag märkte att många journalister hade svårt att förstå det juridiska språket och de missförstod ofta juridiken i en dom. Jag har också hört många yrkesverksamma kollegor som sagt att det hade varit väldigt nyttigt att lära sig kommunikation redan under studietiden eftersom det är en färdighet som många saknar.

Det finns ingen liknande kurs på något annat svenskt juristprogram, så hur känns det att vara föregångare?

– Vi är naturligtvis mycket spända på hur den kommer att tas emot av studenterna och jag hoppas också att den kan inspirera andra lärosäten. Men jag hoppas även att andra, utanför akademin, kan göra liknande kurser. Ur demokratisynpunkt är det viktigt att alla medborgare förstår hur rättsväsendet och lagstiftningen fungerar och vi jurister har ett stort ansvar i våra yrkesroller att förklara detta för allmänheten.

Text: Anna Johansson

Foto: Gunnar Menander