350-årsjubileum, Utbildning

Hallå Torbjörn von Schantz om universitetets roll i framtiden?

Med 350 år i backspegeln – hur ser du på universitetets roll i framtiden?

Torbjrn von Schantz, rektor fr Lunds universitet.

Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet.Foto: Gunnar Menander.

– Universiteten har aldrig varit viktigare än idag. Vi lever i en tid när fakta förnekas och vi mäter framgång genom gillningar på facebook. Populismen breder ut sig. Ingen orkar läsa ett genomarbetat dokument, utan vi vill ha oneliners som på twitter.

Den första vetenskapsveckan nu under jubileumsåret ställer frågan om världen blir bättre. Vad tycker du?      

– Visst har vetenskapen bidragit till en bättre värld. Medellivslängden ökar och många tidigare dödliga sjukdomar innebär inte längre en dödsdom.  Vi utforskar den yttre rymden och verklighetens minsta beståndsdelar. Den digitala revolutionen har förändrat våra kommunikationsmönster och vårt vardagsliv. Men jag är oroad över utvecklingen i världen. Först ryssarnas ockupation av Krimhalvön, sen IS, främlingsfientlighet, Brexit och Trump. Detta påverkar möjligheterna till internationell samverkan kring de stora samhällsutmaningarna.

Hur påverkar detta oss och vår roll som universitet?

– Jag är oroad över demokratin – vi har och får problem som gör sig gällande långt fram i tiden, bland annat inom klimatområdet. Hur ska de politiska systemen kunna fatta de obekväma beslut som behövs? Vår roll är inte bara utbildning och forskning utan vi måste också kunna upplysa och därmed påverka våra politiker.

Hur uppfyller vi rollen bäst – genom utbildning eller forskning?

– Det ena utesluter inte det andra. Men vi måste satsa mer på utbildning. Många i USA, där de bästa universiteten finns, saknar högskoleutbildning. Det är oerhört viktigt att utbilda unga människor som en motvikt till både faktaresistens och populism.

På vilket sätt ska vi satsa mer på utbildning? 

– Vi kommer inte att få ökade anslag i framtiden utan snarare minskade – så en utveckling av e-lärande är nödvändigt, liksom samarbete lärosätena mellan. Sverige är ett litet land. Vi måste prioritera bättre och för det krävs ett starkt ledarskap som även kan nedprioritera annat.

Vad kommer vi inte ha råd med?

– Vetenskapsrådet kommer inte att kunna fortsätta betala universitetens infrastruktur på samma sätt som tidigare.

Den misslyckade 1700-talssatsningen på att göra siden genom att plantera mängder av mullbärsträd som föda för silkesmaskar, utarmade universitetet på andra satsningar. Har vi råd att chansa i framtiden?  

– Odlingen av mullbärsträd skedde inte på vetenskaplig grund. Men visst måste vi få chansa – ett visst risktagande ligger i ett universitets natur.

Om du ser bakåt – vad känner du dig extra stolt över som LU har bidragit med under 350 år?

– Det handlar inte om enskilda saker eller händelser, utan vi har speglat civilisationens utveckling och bidragit till den.

Maria Lindh

FOTNOT. Vetenskapsveckan ”Is the world becoming a better place” pågår mellan 6 och 12 mars. Mer info: www.lu.se/350