Forskning, Humaniora

Han fullföljde sin hustrus avhandling

Detta är ett alldeles för viktigt arbete för att bara stå och ruttna i sina pärmar!
Så tänkte Lars Rydbeck om sin sjuka, nu bortgångna, hustrus artiklar om den engelske författaren Charles Lamb. Nu har snart samtliga artiklar publicerats i den vetenskapliga tidskriften ”The Charles Lamb Bulletin”.

Lars Rydbeck

– Jag är stolt över henne, säger Lars Rydbeck om sin bortgångna hustru Margareta, vars artiklar om Charles Lamb nu snart är publicerade i sin helhet.

Lars Rydbeck gjorde alltså slag i saken och plockade ur artiklarna ur ringpärmarna och digitaliserade och grovredigerade dem. Idag känner han stor glädje när han ser dem publicerade.

– Jag är stolt över henne! Vi var gifta i 60 år och jag tycker att jag var skyldig henne det, säger Lars Rydbeck, tidigare universitetslektor vid CTR.

 

Det handlar om Margareta Eurenius Rydbeck som gick bort i en demenssjukdom sommaren 2015. Från början var hon adjunkt och undervisade i latin och grekiska på gymnasieskolor. Hon läste sedan in universitetsengelskan och fick ett doktorandstipendium på Engelska institutionen. Claes Schaar, LU:s förste professor i engelsk litteratur, blev hennes handledare i avhandlingsarbetet om Charles Lamb (1775–1834).

Lars Rydbeck berättar hur väl hustruns arbete förflöt till en början.

– Men när Claes Schaar gick i pension så stannade det upp och Margareta fortsatte på egen hand med de delar kring Charles Lamb som hon var särskilt intresserad av.

Dessa handlade om hur författaren argumenterade och om hur han använde sig av allusioner, dvs. när man lånar ord från en annan text och därmed tillför den egna texten en extra innebörd som både finns och inte finns där.

– Hon var också mycket intresserad av den symbios som Charles Lamb levde i med sin syster, som i tillfällig sinnesförvirring hade ihjäl deras mamma.

År 2000 skaffade paret Rydbeck en liten Mac-dator och Margareta Rydbeck som då var 67 år lärde sig att skriva fotnoter. Hon kände att hennes artiklar började bli färdiga för publicering och skickade två texter om Charles Lambs gamla skola till tidskriften och fick dem publicerade.

Demenssjukdomen kom smygande så sakteliga och Margareta Rydbecks mentala krafter avtog och med dem även intresset för Charles Lamb.

– Hon höll lite föredrag och jag försökte uppmuntra henne – men var också upptagen med att skriva en egen bok, säger Lars Rydbeck som gav ut ”När de gamla gudarna dog” för några år sedan.

Vid årsskiftet 2011–2012 fick Margareta Rydbeck sin diagnos och flyttade ett drygt år senare till Ribbingska sjukhemmet. Då hade Lars Rydbeck redan börjat ta sig an artiklarna som stod i de gamla ringpärmarna.

– Jag förstod att om inte jag gör det så kommer ingen att göra det!

Han tog hjälp av en student på bok- och förlagsprogrammet och tillsammans grovredigerade de och skrev rent alla artiklarna.

– Det var fantastiskt vilken vacker engelska hon skrev. Och den dimma hon gick in i kompenserades av den klarhet som fanns i hennes texter. Det bar mig, säger Lars Rydbeck.

Nu hade redaktören för ”The Charles Lamb Bulletin” hunnit bytas ut sedan 2000 då Margareta Rydbeck skickade in de första två texterna.

– Men den nya var minst lika intresserad, säger Lars Rydbeck och visar en artikel från tidskriften där hennes studier beskrivs som ”remarkabla och viktiga”.

Margareta Eurenius Rydbeck

Margareta Eurenius Rydbeck.

Nu är alla Margareta Rydbecks artiklar publicerade, sammanlagt cirka 150 sidor, förutom den sista som kommer i höstnumret.

– Det är min favoritartikel, säger Lars Rydbeck som själv tycker sig ha blivit Charles Lamb-forskare. Den heter Old China och handlar både om landet Kina och om porslinet som han och hans syster Mary älskade som stora tedrickare.

Tidskriften ”The Charles Lamb Bulletin” är från 1939 och kommer ut med två nummer om året. Den finns tillgänglig på SOL som prenumererar på den.

Text: Maria Lindh

Foto: Kennet Ruona

FAKTA Charles Lamb 

Charles Lamb, född 10 februari 1775 i London, död 27 december 1834 i Edmonton, London, var en brittisk författare, som är mest känd för essäsamlingen Essays of Elia 1823 och för barnboken Tales from Shake-speare 1807. Den sistnämnda skrev han tillsammans med sin syster Mary Lamb (1764–1847). Källa: Wikipedia