Okategoriserade

Han ska leda LU rätt i dataskyddsjungeln

Bo-Göran Andersson är dataskyddsombud vid LU. Han ska fungera som intern rådgivare – och samtidigt övervaka och kontrollera att LU följer lagen.

Bo-Göran Andersson innehar den nya tjänsten som dataskyddsombud vid Lunds universitet, och ska se till att den nya dataskyddsförordningen efterlevs.

Vilka är dina viktigaste uppgifter?

– Jag är både dataskyddsombud och informationssäkerhetssamordnare så det är två oberoende uppdrag. När det gäller informationssäkerhetsarbetet ska jag leda, samordna och följa upp arbetet inom universitetet. I min roll som dataskyddsombud ska jag främst fungera som en intern rådgivare, i det ena fallet, och övervaka och följa upp efterlevnaden i det andra. Jag kommer också att vara kontaktperson för alla registrerade, liksom kontaktperson för det som idag heter Datainspektionen. 

Du kommer från Malmö Stad – hur upplever du universitetet?

– Jag går inte in i mina roller och tror att jag vet bäst. Det är unikt och – tänker jag – en priveligierad tillgång, att det alltid finns någon expert vid LU som kan mer, eftersom så många forskar här. Min uppgift är att se helheten och kontexten. Liksom Malmö stad är universitetet en stor organisation och en av erfarenheterna jag tagit med mig är att det tar tid och kräver uthållighet innan beslut får effekt i hela organisationen.

Hur ser du på informationssäkerhet?

– Av tradition är informationssäkerhet mycket förknippat med IT, men för mig är IT bara förpackningen. Det är innehållet – informationen – som avgör skyddsvärdet. Det spelar ingen roll om du skriver på papper eller i Word. Informationens skyddsvärde är detsamma. Är det hemligt eller har av annan anledning ett högt skyddsvärde, så ska det skyddas, antingen det innebär låsas in i skåp eller krypteras på datorn eller annan digital lagringsyta.

Är det dig man ska kontakta i GDPR-frågor?

– Ja, från och med den 25 maj. Just nu läser jag in mig och försöker landa i organisationen genom att framförallt bjuda in mig själv till olika delar i av verksamheten. Att lära känna universitetet är en förutsättning.

Text & foto: Jenny Loftrup

Läs även Överdriven panik över GDPR