Priser/utmärkelser

Hänt sen sist

Priser och utmärkelser under sommaren.

Humaniorapris till framstående forskare

Einar Hansens Forskningsfonds svenska pris för framstående humanistisk forskning tilldelas historikern Joachim Östlund. Han prisas för en nyskapande och högst relevant form av historieskrivning som ger nya perspektiv på kulturmöten i en globaliserad värld. Prissumman är 150.000 danska kronor. Det svenska hederspriset går till professorn i etnologi Lynn Åkesson för hennes originella forskningsinsatser och mångåriga bidrag till utvecklingen av humaniora och teologi vid Lunds universitet.

Pedagogiska priser till duktiga lärare

Evgenia Manousaki.

Det pedagogiska priset ”Skalpellen” som ges av läkarstudenterna termin 8 gick till Evgenia Manousaki vid Ortopediska kliniken. Samtidigt delades pris ut för bästa placering och det gick åter igen till Anestesi och Intensivvård SUS i Lund.

Lunds naturvetarkår, LUNA, har delat ut sitt pedagogiska pris till –Helena Alexandersson, professor vid Geologiska institutionen. Jep Agrell, studierektor och universitetslektor vid Biologiska institutionen fick hederspriset.

ERC starting grant till medicinare

Darcy Wagner, forskare vid Medicinska fakulteten, har tilldelats det prestigefyllda ”ERC starting grant” för sin forskning kring biotekniskt framställd lungvävnad baserad på 3D bioprinting. 

 

 

Prisas för sitt akademiska ledarskap

För andra året delar Future Faculty ut -Minerva award for academic leadership. Detta år är det Pia Sundgren, professor i diagnostisk radiologi, som prisas för sitt akademiska ledar-skap. Future Faculty, som är en sammanslutning av disputerade forskare Medicinska fakulteten, vill genom detta pris lyfta värdet av gott akademiskt ledarskap. De egenskaper som bedöms är ärlighet, förtroende, rättvisa, respekt, ansvar och mod. 

Kurslitteraturprisets hederspris till grammatiker

Årets vinnare av Kurslitteraturprisets hederspris går till professor Gunlög Josefsson och docent Katarina Lundin på SOL för ”Nycklar till grammatik”. Det meddelar förlaget Studentlitteratur och motiverar hederspriset med att författarna metodiskt förklarar de tankar och nyckelmoment som man måste förstå för att kunna tillämpa dem vid grammatiska analyser och resonemang. 

Grattis Lena Neij… 

… professor och föreståndare för Internationella Miljö-institutet som utsetts till ordförande i Lunds kommuns klimatpolitiska råd. 

Hur kändes det att erbjudas den posten?

– Mycket spännande, jag ser fram emot att fördjupa samarbetet mellan LU och Lunds kommun för att möta klimatutmaningarna.

 Och vad ska du konkret göra?

– Det klimatpolitiska rådet representeras av forskare med bred kompetens. Tillsammans ska vi utvärdera kommunens insatser och komma med rekommendationer för hur kommunens arbete kan utvecklas vidare. 

Ny ledning för LUS 

 Lunds universitets studentkårers nya ordförande och vice ordförande heter Christina Abdulahad och Alexander Nymark. Christina Abdulahad kommer närmast från ordförandeposten i Samhällsvetarkåren och Alexander Nymark från vice ordförandeposten i Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS).