Okategoriserade, Priser/utmärkelser

Hänt under våren -18

Internationalisering av utbildningen prisas

Sveriges medicinska fakulteters pris för internationalisering 2018 tillfaller Lars Hagander, docent i pediatrik. Syftet med priset är att uppmuntra lärare och lärarlag vid landets medicinska fakulteter att arbeta för ökad internationalisering i undervisningen.

Lars Hagander har arbetat med internationalisering i många år och han använder både sitt upparbetade nätverk och sin mångåriga kunskap i arbetet med internationalisering inom läkarprogrammet.

Kronprinsessan Victoria besökte Lund 

Vetenskapliga och etiska utmaningar med benmärgstransplantation stod på programmet när Kronprinsessan Victoria besökte Lund den 8 maj för att fira Tobias Stiftelsens 25 år med ett jubileumssymposium. Stiftelsen som har till syfte att ”stödja upprättandet av ett svenskt benmärg/stamcellsregister och att stödja forskning om sjukdomar som kan behandlas med benmärgs- eller stamcellstransplantation” har Kronprinsessan som sin höga beskyddare.

Pris för betydelsefullt arbete om ords betydelse

Lena Ekberg, professor i nordiska språk får Erik Wellanders pris 2018 för betydelsefullt och mångsidigt vetenskapligt arbete om ords betydelseförskjutningar och om svenskan i flerspråkiga sammanhang.

Detta pris för framstående forskning inom språkvårdens område delas årligen ut på Språkrådets konferens Språkrådsdagen. Det är instiftat av Stiftelsen Erik Wellanders fond, som har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.

Lena Ekberg har bland annat forskat om grammatik i modern svenska, betydelseförskjutningar och om ungdomsspråk i flerspråkiga storstadsmiljöer.

Unga medicinforskare prisas av Bundy Academy

I slutet av maj delade Bundy Academy-priserna ut för femte gången till unga medicinforskare. Årets pristagare är Teresa Ullberg och Ruben Smith inom neurologi, och Arash Mokhtari, inom kardiologi. Syskonen Eva och Göran Bundy inrättade en stiftelse för till stöd för medicinsk forskning vid Lunds universitet, specifikt inom områdena neurologi och kardiologi.

Innovationsutmärkelse till humanekolog

Alf Hornborg, professor i humanekologi, har mottagit utmärkelsen ”Innovation in Academia Award”. Den delas ut av University of Kent och själva ceremonin ägde rum i brittiska ambassadörens residens i Rom i april. Alf Hornborgs tvär-vetenskapliga forskning handlar om kulturella och politiska aspekter av ekonomi, teknik och miljörelationer, med särskild tonvikt på globala rättvisefrågor. 

Bästa publikation inom ergonomi

En europeisk studie om metoder och mätning av den ergonomiska belastningen vid stillasittande arbete har resulterat i ett pris för bästa publikation av en av de ledande tidskrifterna inom ergonomi.

Forskning kring stillasittande arbete är inte nytt men genom PEROSH ett nätverk för europeiska arbetslivsinstitut samordnas nu terminologi och metoder för hur man ska mäta och värdera resultat. 

– På så vis får vi ett större underlag för slutsatser och rekommendationer, säger Henrik Enquist, forskare inom belastningsergonomi, vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid LU.

Hallå Susanne Norrman…

… avdelningschef vid Uppdragsutbildningen (LUCE). Kungliga Fysiografiska Sällskapet höll den 15 maj ett symposium med rubriken ”Universitet i förändring”, där du var en av föreläsarna. 

Vilken förändring talade du om?

– Jag pratade om det ökande behovet av kompetensutveckling i samhället och vår förmåga att möta arbetsmarknadens behov. Allt fler byter yrke och det handlar om att universitetet har ett uppdrag att stötta det livslånga lärandet. Ett sätt att möta det behovet är genom uppdragsutbildning, som ger universitetet möjlighet till att samverka på många olika sätt.

Vilken är den största utmaningen?

– Det är att få veta vilka behov som finns så att vi kan anpassa dem efter en viss målgrupp. Till exempel om vi skulle göra en AI-kurs på 7,5 hp – vem behöver lära sig vad? Ska vi rikta oss mot chefer eller tekniker och hur ska kursen läggas upp – i vilken fart och på campus eller distans?

Jenny Loftrup