Samverkan, Utbildning

Hårt arbete bakom statsbesök i Indonesien

Under försommaren deltog universitetet i ett statsbesök med kungaparet i Indonesien. En av dem som var med var Maria Flores, biträdande chef på LUCE. Vi följer med henne bakom kulisserna och hittar hårt arbete, trafikkaos och en kunglig uppförandepolis.

Maria Flores.

– Det ceremoniella och det stora säkerhetspådraget var nytt för mig. Och att det finns en hel stab som går före kungaparet och ser till att deras närvaro blir högtidlig på ett riktigt sätt, säger Maria Flores som koordinerade ett LU-seminarium under statsbesöket.

Det kan låta lyxigt att få resa i tjänsten till tropiska länder som Indonesien men Maria Flores har svårt att tycka att det är så. Resorna är intressanta och spännande men har inget med avkoppling att göra, menar hon.

– Jag ser inget glamoröst i att resa. Vi jobbar hårt när vi är utomlands och det blir ofta mycket långa dagar utan tid för återhämtning, säger hon och tillägger att hon tycker om sitt jobb och resorna det för med sig, men att det också finns en baksida – att resa från barn och familj.

Att LU fick vara med och arrangera en programpunkt under statsbesöket handlar om det omfattande engagemang som universitetet haft i Indonesien de senaste åren med uppdragsutbildning, studentrekrytering och forskning.

– Det var ett fint kvitto på att våra uppdragsutbildningar för indonesiska chefer för forskarparker har varit uppskattade. LU:s medverkan ledde också till ett markant ökat intresse för kommande utbildningar i Lund.

Susanne Norrman, Richard Stenelo, Maria Löfgren och Sven-Tore Holm från LU vid en ceremoni under statsbesöket i Indonesien.

Entreprenörskap och innovation i bred bemärkelse stod på programmet. LTH:s rektor Viktor Öwall deltog och Marie Löwegren från Centrum för entreprenörskap. För Maria Flores betydde det mycket koordinering av de svenska och indonesiska deltagande aktörerna, men även med kungaparets stora stab.

– Det blir tyst i luften när kungaparet kommer, väldigt högtidligt. Och det var ett ofantligt stort intresse från indonesierna.

Trettiosex svenska företag var med på resan. De har fått upp ögonen för den stora potentialen i det gigantiska landet där ekonomin spurtar och medelklassen växer. Det görs stora utbildningssatsningar i omställningen till ett kunskapssamhälle. Hundra forskarparker är under uppbyggnad i Indonesien, som satsar stort på innovationer för att lösa utmaningarna med den snabbt växande befolkningen. De blivande cheferna kommer till Lund för att lära sig om Triple Helix – en innovationsmodell som handlar om hur innovation, industri och akademi kan samverka för att lyckas. Statsbesökets främsta syfte var att visa upp svenska innovationsmodeller.

– Men det handlade också om barns rättigheter i Indonesien. En alumn från LU:s Sida–finansierade program i Child Rights deltog i ett rundabordssamtal med indonesiska beslutsfattare och drottning Silvia.

Att ta hand om logistiken runt ett seminarium där det ingår både ministrar och kungligheter var en stor och ofta svettig apparat i det tropiska klimatet.

– Vi åkte klockan sex på morgon för att säkert vara framme ett par mil bort vid lunch. I Jakarta är massiva trafikstockningar vardag. Vi klarade det precis, LU:s moderator fick byta om i bilen. En annan LU-medarbetare blev magsjuk i bilkön, men fick ändå rusa in till en lunch med flera indonesiska ministrar för att representera.

Tidigare prorektor Eva Wiberg ansvarade för internationalisering på LU och reste mycket och kritiserades i media för det. Men Maria Flores menar att ledningens deltagande i internationella besök ofta är avgörande för resultatet.

– Ibland glömmer vi bort att det är mer hierarkiskt utomlands. Att någon i högsta ledningen är med är nödvändigt för att signalera ett seriöst engagemang.

Jenny Loftrup