Allmänt, Konstnärligt

Hon ska föra samman de tre konstnärliga högskolorna

Det handlar mycket om lokaler för Anna Lyrevik, ny dekan för Konstnärliga fakulteten. Om fem år ska konst-, teater- och musikhögskolorna ligga på samma ställe i centrala Malmö. Men riktigt var fakulteten ska husera är fortfarande oklart.

Anna Lyrevik är ny dekanför den konstnärliga ­fakulteten som ska vara samlokaliserad om fem år. Var någonstans är ännu oklart.

Detta innebär dock inte några tunga steg för Anna Lyrevik – hon rör sig tvärtom påfallande lätt och smidigt och en del av förklaringen kanske ligger i att hon har varit dansare.

– Jag dansade i drygt tio år i Göteborg, London och Stockholm, men vid fyllda 30 ville jag bredda mig, säger hon.

Det blev en kulturvetarutbildning, och via utredarjobb på statliga Kulturrådet i Stockholm och senare chefsjobb på Malmö kulturförvaltning kom Anna Lyrevik som prefekt till Teaterhögskolan för tre år sedan.

– Jag hade precis tackat ja till ytterligare en prefektperiod när jag fick frågan om jag ville bli dekan. Och varför inte – om andra tror att jag kan göra ett bra jobb som dekan så är det ett förtroende som jag inte vill tacka nej till, säger hon.

Inom kort blir Anna Lyrevik avlastad när det gäller lokalerna, eftersom man är på gång med att anställa en projektledare som ska jobba tillsammans med LU Byggnad med samlokaliseringen. När Konsthögskolan lite plötsligt blev av med sina lokaler i Mellersta Förstadsskolan för att Malmö stad behövde fler skolor, så innebar det att arbetet med samlokaliseringen fördröjdes. Nu finns Konsthögskolan på tre ställen: administration, ledning, galleri och bibliotek på varsin sida om Bergsgatan och studenternas ateljéer och verkstäderna en bra bit bort i Båghallarna. Musikhögskolan har både gamla och nya problem med sina lokaler på Ystadvägen i stadsdelen Fosie i Malmö. I värsta fall får de flytta inom de nuvarande lokalerna flera gånger i år på grund av klagomål – och en dom i miljönämnden – från en förskola som störs av ljuden från musikutbildningarna. Det är egentligen bara Teaterhögskolan som sedan sin flytt till Mazetti-huset för tio år sedan har haft det lugnt på lokalfronten.

En annan viktig fråga för nya konstnärliga dekanen handlar om samarbete med resten av universitetet. Fakulteten är generellt bra på samverkan med samhället utanför. Men inom universitetet återstår en del att göra och Anna Lyrevik sitter med i Internationella rådet, Samverkansrådet och LU:s kulturråd. Dock finns det planerade workshops med LTH för begynnande samarbetsprojekt med Teaterhögskolan och bland annat designvetenskaper. Universitetets 350-årsjubileum har också inneburit att Lund och Malmö sett mer av varandra. Anna Lyrevik tycker att det som Konstnärliga fakulteten har varit inblandad i har varit bra och synligt. Inte minst den utställning på Lunds konsthall som var ett samarbete med Konsthögskolan.

– Idag vet också alla studenter här att vi är en del av Lunds universitet – så var det inte alltid förr, har jag hört.

Anna Lyrevik tycker att hon har rätt bra koll på fakultetens verksamhet, trots att den består av tre självgående högskolor med starka profiler. Söktrycket är som vid andra jämförande utbildningar extremt högt, lärartätheten likaså och studentgrupperna små. Det senare gör utbildningarna dyra, och trots mycket resurser per student så är den Konstnärliga fakulteten den enda med negativt myndighetskapital.

– Det handlar inte om några stora summor, men vi har som mål att bygga en mer långsiktig ekonomi, säger hon.

Nyligen var Anna Lyrevik LU:s representant vid det nationella möte som utbildningsministern kallade till i januari med anledning av #metoo-uppropet som startade inom den konstnärliga sektorn.

– Branschkopplingen är stark och ministern var intresserad av vad vi som utbildar inom de konstnärliga områdena gör. Alla jobbar med den frågan, försäkrar hon.

Förutom det enstaka ärendet vid Teaterhögskolan som avslutades med skadeståndsersättning i höstas, ligger hennes fakultet bra till när det gäller den typen av incidenter.

– Men hos oss, som hos alla andra med vår typ av utbildningar, har studenterna nära kontakt med sina lärare – och där finns både kvaliteten och risken, säger Anna Lyrevik.

Text & foto: Maria Lindh

FOTNOT: Anna Lyrevik efterträder Solfrid Söderlind som dekan. Staffan Storm är fortsatt prodekan.