Ekonomi, Utbildning

Honours Track på EHL – utvalda studenter sporras

De är bland de bästa på sitt program och har valt att gå Honours Track.
Ekonomihögskolan erbjuder högpresterande studenter en extra kurs som ger deras examen spets.

Honours Track

På Honours Track får lärarna arbeta med små, pålästa studentgrupper. Från vänster: Mark Siöstedt, Emil Palmgren, Ellen Hillbom, docent i ekonomisk historia, samt Jesper ­Ekman.

När vi kommer in diskuterar fyra unga män den franske ekonomen Pikettys teori om ökade inkomstklyftor och möjligheterna för globala samarbeten vid beskattning av kapital.

– Här sitter jag som ekonomstudent och märker hur jag blir mer vänster ju mer jag lär mig om ekonomisk historia, säger en av studenterna förundrad.

Inspirationen till EHL:s elitsatsning kommer från brittiska och amerikanska universitet. I USA läser toppstudenter Honours Track för att få ämnesfördjupning och en extra skjuts i sin intellektuella utveckling. Pedagogiken är hämtad från Cambridge och Oxford och går ut på att några få studenter samtalar med en aktiv forskare runt ett ämne som forskaren väljer.

– Det är mycket mer ansträngande och engagerande än grundkursen där vi är 300 personer, här går vi på djupet och kan diskutera på ett helt annat sätt, säger Emil Palmgren.

De övriga tre studenterna håller med om att de blir mer sporrade och utmanade på Honours Track-kursen.

– Jag tänker att det är för oss som vill mer med studierna och som kanske inte vill lägga ner det där extra på studentsociala aktiviteter, säger Jesper Ekman.

När man är fyra studenter och en forskare i samtalet gäller det också att vara väl förberedd, det märks om man inte har läst och tänkt runt texterna inför kurstillfället.

– Som lärare triggas man igång. Studenterna är förberedda och har läst texterna, vi kan ha ett riktigt fördjupande samtal, samtidigt som vi får komma in på stickspår, säger Ellen Hillbom, docent i ekonomisk historia. Läraren får själv designa kursen och kan välja ämne och texter.

– Att få hitta på kursen själv och kunna välja det som ligger mig närmast, gör att det blir både roligt och lätt som lärare, säger Ellen Hillbom.

I deras årskull på ekonomie kandidatprogrammet går det 320 studenter. Efter första året så erbjuds 16 studenter med mycket goda studieprestationer att gå Honours Track som ligger under termin tre och fyra. Honours Track ger sammanlagt 20 hp och ett diplom. Studenterna hoppas också att det kan vara en merit när de söker jobb i hård konkurrens. De vet att de måste konkurrera med mer än en examen – personlighet, erfarenheter de skaffat sig vid sidan av utbildningen, digitala kunskaper, ideellt arbete och nätverk. Kanske kan Honours Track-diplomet identifiera dem som ovanligt analytiska och intelligenta.

– Jag hoppas också att det på något sätt kan vara utslagsgivande när vi söker jobb. Vill man fortsätta på universitetet med forskning så kan detta fungera som en introduktion, säger Jesper Ekman.

Men elitsatsningen Honours Track lyfter inte utbildningskvaliteten för de övriga 300 som går på ekonomie kandidatprogrammet. Ellen Hillbom tycker att det handlar om två olika saker.

– Det är jätteviktigt att öka utbildningskvaliteten i de breda grupperna, detta är inte något som görs istället, utan något som erbjuds utöver.

Text: Jenny Loftrup

Foto: Gunnar Menander

Läs resten av artiklarna i temat ”Bättre förr?”