Forskning, Samverkan

Horizon 2020: Lund hoppas på en livsmedels-KIC

Ett innovationsområde där Lunds universitet ligger väl framme är livsmedel. Sextio procent av livsmedelsindustrin finns i Skåne och universitetet har flera framstående forskningsmiljöer som samarbetar med industrin. Lund spelar också en ledande roll i ett konsortium som lobbar intensivt för en KIC om livsmedel.
– Vi är väl placerade och allt talar för att vi får denna Food-KIC, säger Bengt Streijffert som sitter i styrgruppen tillsammans med LUs rektor Per Eriksson och representanter för Köpenhamns universitet.

– KIC:en är en skapelse som inte finns någon annanstans i världen, förklarar Bengt Streijffert. En gräns- och branschöverskridande organisation med ambitionen att inte bara slussa pengar utan allvarligt influera industri-, forsknings- och utbildningspolicys framöver.

Sex olika noder kommer att finnas i Food Best – eller Food for Life – som denna KIC kallas. De är: Danmark/Sverige, Nederländerna/Belgien, Tyskland/Österrike/Schweiz, Frankrike/Spanien, Italien samt Storbritannien/Irland.

– I Sverige har vi i stort sett hela förpacknings- och livsmedelsindustrin bakom oss och från högskolevärlden är förutom Lund även SLU och Chalmers engagerade liksom högskolorna i Halmstad, Kristianstad och Malmö. Tre regioner, Skåne, Halland och Västra Götaland, är med som sponsorer.

Denna ”Food-KIC” kommer att handla en hel del om utbildning. I livsmedelsindustrin i Europa arbetar fyra miljoner människor, men man står inför både ett generationsskifte och en nödvändig förnyelse. Och det är svårt att få kvalificerad arbetskraft.

– Industrin har ett skriande behov av utbildat folk, från basal nivå till forskningsnivå. Förhoppningen är att Lunds universitet ska kunna spela en roll här, kanske genom MOOCs, dvs. gratiskurser på nätet öppna för alla. Kommer vi igång snabbt kan det bli en win-win: universitetet behöver satsa på e-lärande, livsmedelsindustrin behöver höja kompetensen.

Det behövs ökade kunskaper för att höja livsmedelssäkerheten, få bättre barnmat, storköksmat och färdigmat och även bättre förpackningar. Inte bara i Europa utan i hela världen, fortsätter Bengt Streijffert.

– Med en växande medelklass i tillväxtekonomierna finns en marknad både för forskning, utbildning och produkter inom livsmedel. Visst – vi kan låta McDonalds ta över helt! Men vi kan också bidra med livsmedelskunskap och produkter som förebygger ohälsa, fetma, resursslöseri och dessutom gynnar Europas ekonomi, säger Bengt Streijffert, som menar att KICarna kommer att bli mycket betydelsefulla aktörer i Europa.

– Det vore naivt att tro något annat.

Britta Collberg

Läs även:

– Ingen anledning till panik

– Om inte vi samarbetar gör någon annan det

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *