Innovation, Samverkan

Huggsexa om företagsplatser på LU-institutioner

Många fler företag än man räknat med vill låta någon av sina anställda tillbringa ett halvår på en institution vid Lunds universitet.
Det rör sig om ett projekt med syftet att skaffa den kompetens som företaget behöver för att utveckla en idé som ska leda till tillväxt och flera jobb inom företaget.

Caroline Hansson

Caroline Hansson på LU Open är överväldigad av den starka responsen från företag som vill kompetensutveckla sin personal på forskningsinstitutioner vid LU. Foto: Gunnar Menander

LU Open leder detta s.k. interregprojekt med en budget på två miljoner euro. Men det är många parter inblandade som så ofta i denna typ av projekt som ska gynna samarbete, tillväxt och utveckling i regioner som gränsar till varandra (se övriga parter nedan).

Det var tidigt i höstas som LU Open gick ut med erbjudandet till företag i regionen om möjligheten till ett halvårs anställning (med full lönetäckning) vid en institution med forskning som passar det aktuella företagets inriktning.

– Det har varit ett betydligt större intresse än vi räknade med, säger Caroline Hansson som nu är i full gång med att gå igenom de 89 fullvärdiga ansökningar som man fått in från företagsvärlden.

Av dessa ska 25 väljas ut och gås igenom även av övriga parter i projektet. Företagsrepresentanterna ska intervjuas och sen är det 14 som ska utses och beredas plats på en institution.

Parallellt med att man tittar på ansökningarna letar Caroline Hansson efter lämpliga forskarteam som passar de enskilda företagens utvecklingsidéer. Hon möter ett stort intresse även där.

– Det är många som vill backa upp och handleda folk från industrin, säger hon.

Främst handlar det om institutioner vid LTH och de medicinska och naturvetenskapliga fakulteterna. Men även Språk- och litteraturcentrum, SOL, är aktuellt som mottagare av företag.

Caroline Hansson menar att det blir en tuff konkurrens om de 14 företagsplatserna. Vid intervjuerna lägger man särskild vikt vid att utvecklingen av företagsidén ska leda till fler jobb, att det finns en forskningsdimension i idén (alltså ingen ren konsultverksamhet), att den ska gynna Öresundsregionen, att personen i fråga har en förmåga att vara brobyggare mellan sitt företag och universitetet samt att utvecklingsidén är förankrad i företagets ledning.

Urvalet av ansökningarna inklusive intervjuerna ska vara genomförda senast 1 mars så att halvårsanställningarna kan påbörjas runt den 1 april 2014.

Maria Lindh

ÖVRIGA PARTER i projektet ovan är Malmö högskola, Technical University of Denmark, Köpenhamns universitet, Copenhagen Busniess School, Företagarna, Handelskammaren, Sustainable Business Hub, Connect Skåne, Connect Denmark, insSPIRe Food.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *