350-årsjubileum, Samverkan

Jubileumskursare i ivrig jakt på stämplar

Åtta stämplar har Elisabet Nybell i sin Jubileumskursbok. Siktet är inställt på diplom från rektor men framförallt på njutbara föreläsningar.

Elisabet Nybell stämplar in på LTH.

LUM gör ett nedslag på Jubileumskursen på en föreläsning om vattenrening på LTH. Tajmingen med det förorenade dricksvattnet i Lund var en ren slump.

– Jag har missat en stämpel av nio hittills, jag har bara Konstnärliga fakulteten kvar. Jag är så förtjust i det här, vi går på så många som vi bara kan. Det är ett privilegium att höra föreläsningar med en sådan här bredd och vilken kvalitet, säger lundabon Gunilla Nybell Lindahl.

Under jubileumsåret anordnas öppna föreläsningar vid alla fakulteter som tillsammans bildar en kurs i lundensisk bildning. Har man gått på föreläsningar vid alla fakulteter och stämplat duktigt i sin bok så föräras man ett diplom av rektor vid en ceremoni i januari 2018.

– Det absoluta bästa med Lund är stimulansen från universitetet, alla studenterna och hela den akademiska miljön – allt från den vetenskapliga diskussionen och till spexen, fortsätter hon.

Joel Bergman och Johanna Åstrand tillhör de yngre som går regelbundet på Jubileumskursen.

– Det är som Pokemon, man vill bara fortsätta samla. Och vi går tillsammans det blir en social grej, samtidigt som man får lära sig något som ofta inte alls hänger ihop med det vi studerar, säger Joel Bergman.

Text & foto: jenny Loftrup