350-årsjubileum, Ekonomi

Konsumentinformation uppskattas inte alltid

Vill konsumenter ha information som hjälper dem att äta mer hälsosamt eller konsumera mer miljövänligt?
Det redde Jonas Nordström ut när han inledde Ekonomihögskolans populärvetenskapliga seminarieserie ”Ekonomihög­skolan gör skillnad” som kommer att löpa hela året 2017.

Jonas Nordström

Jonas Nordström inledde Ekonomihögskolans populärvetenskapliga seminarieserie ”Ekonomihögskolan gör skillnad”. Foto: Lars Mårelius

– Det man inte vet – det lider man inte av. Att vissa väljer att undvika information beror på att det kommer ett obehag med den också.

Det säger Jonas Nordström som är docent i nationalekonomi vid AgriFood Economics Centre, som drivs av Ekonomihögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet.

– Det finns en stor tillit till den medvetne konsumenten. Men stämmer det att ”alla” konsumenter är intresserade av att ta del av kostnadsfri information? Det kan vara så att det medför andra kostnader – emotionella – när man tar del av viss information. Till exempel kan vi känna skuld eller obehag när vi medvetet sätter i oss fler kalorier än vad vi ska, konstaterade Jonas Nordström och introducerade därefter ett nytt begrepp för publiken:

– Strategisk självignorans. Det är när vi väljer att medvetet blunda för hur våra nuvarande handlingar påverkar våra framtida jag.

Så: medan politiker hänvisar till information som ett bra styrmedel, som kan få oss att välja livsmedel som producerats med mindre vattenåtgång, mindre koldioxidutsläpp, bättre djurvälfärd och med goda villkor för dem som producerar varorna – visar det sig att konsumenterna medvetet skapar strategier för att ignorera den här typen av information.

Näst ut är Stefan Sveningsson med föreläsningen ”Ledarskap – mycket snack och lite verkstad”. Resten av Ekonomihögskolans jubileumsserie hittas på ehl.lu.se/lu350.

Evelina Lindén