350-årsjubileum, Konstnärligt, Samverkan

Kungshuset öppnas för konstutställning

I höst öppnar Kungshuset tillfälligt sina portar för allmänheten och bjuder in till en utställning inom ramen för 350-årsjubileet.
Det är Inter Arts Center vid Konstnärliga fakulteten och Skissernas Museum som tillsammans står bakom ”På tröskeln till kunskap”, som ska gestalta hur universitetets äldsta hus förhåller sig till världen utanför. Och tvärtom.

Christian Skovbjerg Jensen förbereder nu tillsammans med Skissernas museum utställningen ”On the Thresholds of Knowledge” som öppnar i Kungshuset den 6 september. Foto: Lea Nielsen

Christian Skovberg Jensen är föreståndare vid Inter Arts Center och berättar hur Kungshusets framtida funktion som besökscentrum tillsammans med historien bakåt fick bitarna att falla på plats för en konstutställning.

Kungshuset ligger som en tröskel till resten av universitetet och temat trösklar blir återkommande i utställningen. Hur man kommer över och förbi dem -eller hur de stoppar och stänger ute. Det blir ett tema kring rörelser och även ljud- och video-installationer som bland andra en indisk konstnärsgrupp arbetar med just nu.

– Vi går in och jobbar med huset som det är med spår från filosoferna som var där senast och med en anda som går tillbaka till där allting började. Vi vill att besökarna ska lära känna huset och dess relation till omvärlden genom utställningens olika delar, säger Christian Skovbjerg Jensen.

På bottenvåningen där Filosofiska institutionens bibliotek låg kommer det finnas en exposé över aldrig utlånade böcker. På en annan plats i huset planeras en utställning med collage av fossiler och dinosaurier, vidare är en fransk performance-konstnär inbjuden som ska ta besökarna (blundandes) i handen och leda dem runt i huset och utan-för kring universitetsplatsen och i närliggande universitetsbyggnader.

Detta och en hel del annat bjuds allmänheten på mellan den 6 september och 1 oktober då utställningen med det engelska namnet ”On the Thresholds of Knowledge” pågår. Därefter stängs Kungs-huset igen och vid årsskiftet planeras första spadtaget till den renovering som förväntas pågå till 2019. Sedan öppnar Kungshuset som ett besökscentrum med bland annat utställningar, studiemiljöer, kontorsutrymmen och möteslokaler.

– Kom och utforska Kungshuset i höst, uppmanar Kungshus­intendenten ­Marie Liljenberg alla intresserade. Foto: Maria Lindh

Nya Kungshusintendenten Marie Liljenberg är redan på plats och fullt upptagen med samordningen och planeringen av verksamheterna i det anrika huset.

– Det är bra att jag är på plats i god tid. Många ska samverka och jobba tillsammans. Att arbeta med byggnadsminnen tar tid, säger hon.

Marie Liljenberg har ett förflutet som gymnasielärare och har sedan under lång tid varit verksam inom kultursektorn bland annat i Region Skåne och under tio års tid på Wanås utställningar. Hon har erfarenhet från projektledning av EU-projekt inom besöksnäringen och har fått pris för projekt inom landsbygdsprogrammet. Närmast kommer hon från Karlshamns kommun där hon har varit chef för kultur- och biblioteksverksamheterna.

Hon ser stora utmaningar med Kungshuset som hon tidigare bara beundrat på avstånd.

– Nu ska byggnaden få en ny funktion med öppna och tillgängliga ytor. Det finns stora och positiva förväntningar på detta och det är roligt. Den stora utmaningen blir att få de gamla anrika miljöerna att leva, säger hon, och gläds över höstutställningen som nu håller på att ta form.

– Kom och utforska huset och begreppet kunskap genom utställningen, uppmanar Marie Liljenberg.

Maria Lindh