350-årsjubileum, Samverkan

Kungshuset på nya äventyr

Från kungligt residens på 1500-talet via biskopsbostad på 1600-talet till universitetslokaler i mer än 300 år. Och nu byter Kungshuset återigen skepnad och bli museum och besökscentrum!

Kungshuset

Kungshuset, eller Lundagårdshuset som det också kallas, blir besökscentrum och väntas slå upp portarna 2018. Foto: Petra Francke

Om väggar hade kunnat tala hade de som omgärdar husets pampiga trätrappa berättat att Karl XII inte alls ridit uppför den. Trappan byggdes nämligen 1732, fjorton år efter kungens död, och vad myten kommer ifrån vet man inte – men att den skulle klara en häst med ryttare verkar inte alls otänkbart.

Nu är det vicerektor Bo Ahrén, varken kung eller biskop (men son till en) som går uppför de nötta trappstegen medan han berättar om vad som ska hända härnäst med det anrika huset.

Det har stått tomt sedan filosoferna motvilligt flyttade till LUX för två år sedan, och under den tiden har ett omfattande planeringsarbete resulterat i ett färdigt förslag.

Bo Ahren

Bo Ahrén vid ett av Kungshusets vackra fönster med utsikt mot Lundagård och universitetshusets södra flygel. Foto: Maria Lindh

– Allt är inte hundraprocentigt klart, men vi har kommit så långt att bara detaljer återstår, säger Bo Ahrén och öppnar dörren till den första våningen.

Här ska det bli en reception och universitetsshop med ingångar från två håll. Det innebär att en entrédörr kommer att tas upp mot universitetsplatsen. I anslutning till den ingången ska det också byggas en hiss. Carolinasalen i den västra delen av huset ska behållas som den är och vara möjlig att hyra för möten, mottagningar och mingel.

Det rum som nu är hörsal, österut mot AF, får fakulteterna dela på för att presentera sin nuvarande utbildning och forskning.

På andra våningen tar så de historiska utställningarna vid. Ett av rummen viks åt studentlivet genom tiderna. De stora rummen delas in i 1600, 1700, 1800 och 1900-talet. Här på andra våningen byggs också en kopia av den anatomiska teatern från 1700-talet upp igen. Och Kilian Stobaeus kuriosakabinett planeras få återgå till sin ursprungliga plats.

– Det är viktigt att veta att det endast är universitetshistoria det kommer att handla om här i huset, säger Bo Ahrén. Ingen konkurrens med Historiska museet alltså – men de ansvarar även för utställningsdelen här.

På andra våningen finns också universitetes gamla konsistorierum och där blir det en utställning om universitetets styre, ledning och makt genom tiderna.

Det tredje planet ska bli en levande och modern våning för dagens studenter med ett antal studieplatser, och här finns också kontorsutrymmen som kan passa verksamheter inom den gemensamma förvaltningen.

Så högst upp på fjärde våningen, under takåsarna, väntar tornrummet. Färgen flagnar på väggarna och utsikten är magnifik åt väster, söder och öster.

– Rummet är inte riktigt så gammalt som man kan tro, säger Bo Ahrén och erinrar om att huset byggdes på med en våning 1839.

Tornrummet ska nu bli ett sammanträdesrum som ska kunna bokas likt andra mötesrum på universitetet. I övrigt så rymmer fjärde våningen ett stort rum där det enligt planerna ska bedrivas uppdragsutbildning.

Bygg- och renoveringsstart kommer troligen igång först till hösten 2017 med inflyttning under 2018. En husintendent för Kungshuset har nyligen utsetts.

Maria Lindh

FAKTA – Kungshuset genom tiderna

1578  Kungshuset började byggas som kungligt residens åt den danske kungen Fredrik II.

1655  Fredrik III skänker Kungshuset, som efter skövlingar under strider 1643–45 nu är ett renoveringsobjekt, till rikshistoriograf  Vitus Bering.

1660 Biskop Peder Winstrup köper huset av Bering och rustar upp det.

1668 Universitetets invigningsfest hålls här.

1678 Danska armén raserar delar av byggnaden.

1680 Huset övergår i svenska statens ägo.

1688 Staten överlåter huset till Lunds universitet.

1696 Kungshuset är färdigreparerat och ställs i ordning för undervisningslokaler.

1730-talet Taket läggs om och trätrappan i tornet uppförs.

1837 Kungshuset börjar renoveras igen och får en extra våning.

1882  Kungshuset används främst som bibliotek fram till 1907.

2014 Filosofiska institutionen flyttar ut efter att ha disponerat huset under större delen av 1900-talet fram till detta år.

2018 Efter viss renovering och anpassning öppnas Kungshuset igen efter att varit tomt i fyra år. Nu som ett besökscentrum med historisk utställning, mötes-lokaler och studieplatser.

Se resten av artiklarna i jubileumstemat