Administration, Utbildning

Lärarutbildningen flyttas från Helsingborg till Lund

– I Lund kommer studenterna närmare sina ämnen och forskningen vilket är en stor fördel, säger Bo-Anders Jönsson, rektorsråd för vissa utbildnings­frågor vid LU.

Bo-Anders Jonsson

– Vi hoppas kunna kompensera Campus Helsingborg när lärarutbildningen flyttar, säger Bo-Anders Jönsson som är rektorsråd för vissa utbildnings­frågor.

I juni förra året sprack samarbetet mellan Högskolan Kristianstad och Lunds universitet runt den gemensamma lärarutbildningen. Det delade myndighetsansvaret ledde till stora administrativa problem. Nu klubbar LU igenom ett inriktningsbeslut om att fortsätta driva lärarutbildning på egen hand. Lärarutbildningen läggs direkt under Utbildningsvetenskapliga institutionen och ett programråd för ämneslärarutbildningen tar över efter den tidigare nämnden som var gemensam med Högskolan Kristianstad.

– Lärarbristen i Sverige är ett allvarligt problem och jag hoppas att LU kan, om än i liten omfattning, hjälpa till att lösa krisen, särskilt med vår kompletterande pedagogiska utbildning, KPU, säger Bo-Anders Jönsson.

KPU tar tre terminer och är en möjlighet för den som redan har läst in ämnena att få lärarexamen. Regeringen har även föreslagit en kortare KPU för forskarutbildade, som LU är intresserad av att ge. Lärarutbildningens placering har internutretts och universitetsledningen har nu bestämt att Lund är den bästa placeringen.

– Flytten till Lund kommer leda till synergieffekter när samarbetet med ämnesinstitutionerna ökar. Genom att Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling, AHU, flyttar ihop med Utbildningsvetenskapliga institutionen kan lärarutbildningen få en digital skjuts framåt, säger Bo-Anders Jönsson.

Placeringen vid Campus Helsingborg ledde till breddad rekrytering från nordöstra Skåne. På Campus Helsingborg har också Institutionen för utbildningsvetenskap byggts upp, med bland annat en samhällsengagerad forskarskola som samverkat mycket med kommunerna. För Helsingborgs stad är universitetet en viktig pusselbit för att kunna erbjuda unga människor utbildning och för utbyte mellan utbildningarna och näringslivet. Nu förlorar Campus Helsingborg 400 av sina totalt 2600 studenter. Av dessa är 125 studenter är registrerade på Lunds universitet och resten i bland annat vid Högskolan i Kristianstad.

– Men vi hoppas kunna kompensera Helsingborg genom att placera andra verksamheter och utbildningar där, exempelvis utbildningar som är närmare näringslivet.

Av lärarstudenterna beräknas idag cirka hälften bo i Lund. De och lundalärarna är förstås glada att slippa Helsingborgspendlingen. Men lärarstudenter som flyttat till Helsingborg är troligtvis mindre nöjda.

– Men det är en successiv flytt och de som påbörjat sin utbildning i Helsingborg får avsluta den där. 2018 räknar vi med att alla lärarstudenter finns i Lund.

Lärarutbildningens finansieringsmodell har varit omdiskuterad. Till att börja med finansierades den med myndighetskapital – som nu är slut – och varje ämnesinstitution fick beställa den undervisningstid de ansåg sig behöva. Nu blir det en ny modell där fakulteterna får mer att säga till om.

– 20 miljoner får lärarutbildningen kosta, och det får inte skena iväg. Varje fakultet får ett uppdrag att ta hand om ett visst antal helårsstudenter inom lärarutbildningen. Öronmärkta pengar följer med uppdraget.

Forskarskolan är inte inräknad i finansieringen. Om det ska bli fler doktorander i utbildningsvetenskap och ämnesdidaktik måste det diskuteras fram mellan fakultet, institution och universitetsledning.

Text: Jenny Loftrup

Foto: Gunnar Menander

Se även tidigare artikel om lärarutbildningen 

Se rektor Torbjörn von Schantz blogginlägg om lärarutbildningen