350-årsjubileum, Allmänt, Tvärvetenskap

Listan om fem insikter från arbetet med LU:s jubileumsbok

”En fyraårig resa som började med krypkörning på en raksträcka och slutade i 200 kilometers genande över ett fält”. Så beskriver Fredrik Tersmeden, Björn Magnusson Staaf och Petra Francke arbetet med jubileumsboken ”Lunds universitet under 350 år – Historia och historier”. Här listar de fem insikter de fått under bokresan.

Bokredaktionen

Björn Magnusson Staaf och Fredrik Tersmeden är huvudförfattare till den populärvetenskapliga boken ”Lunds universitet under 350 år – Historia och historier”. Petra Francke är redaktör och grafisk formgivare. Foto: Maria Lindh

Universitetet var internationellt redan från starten. Vi har två tyskar och en dansk att tacka för universitetets tillblivelse. Dansken Peder Winstrup kom med förslaget, och hovpredikanten och holsteinaren Bernhard Oelreich lobbade igenom beslutet med stöd av änkedrottning Hedvig Eleonora, också hon från Holstein.

Även enkelt folk hade tillträde till universitetet. Det var inte, som man kan tro, bara adel och överklass som skickade sina söner till universitetet förr, utan här fanns många begåvningar med enkel bakgrund som blev framstående vetenskapsmän. Sven Nilsson är ett av flera exempel.

212 av 350 år utan kvinnor. Vi har gjort vad vi har kunnat för att få med kvinnor i boken före 1880, då den första studentskan skrevs in, men det har inte varit lätt. Det fanns ju faktiskt inte några kvinnliga akademiker dessförinnan. Det är också slående hur sent i tiden som kvinnor har börjat komma i fråga för toppositioner. När Boel Flodgren blev rektor 1992 var bara ett 20-tal av universitetets 350 professorer kvinnor.

Hopplöst att beskriva forskningen idag. Det har sannolikt forskats mer från 1977 fram till nu än under de föregående 300 åren, vilket gör att varje försök att på begränsat utrymme beskriva den moderna forskningen är dömt att misslyckas. Enligt SCB skrevs det hela 11.000 avhandlingar vid LU mellan 1977 och 2015, vilket ju dessutom bara är en bråkdel av den totala forskningen.

Det var färggladare förr. Och nu. Boken innehåller mer än 500 bilder, och fram till slutet av 1800-talet är sidorna mycket färgglada eftersom bilderna mest består av målningar från tiden. I och med fotokonstens intåg sänker sig dock en svartvit dysterhet under mer än hundra år innan färgfotograferingen slår igenom på bred front och lättar upp stämningen igen.

FOTNOT. Jubileumsboken säljs i Akademibokhandeln och även i LUs webbshop

 

Se resten av artiklarna i jubileumstemat