Forskning, Samhällsvetenskap

Listan om fyra punkter för likabehandling

Rättssociologen Eva Schömer listar vad hon skulle gjort för jämställdhet, mångfald och likabehandling om hon fick bestämma. Hon medverkar i den nyutgivna antologin ”Bryt innanförskapet!” där hon skriver om de rättsliga ramar som universitetet har att rätta sig efter och som hon menar lämnar utrymme för mer radikala åtgärder.

Eva Schomer”Reell kollegialitet” istället ”formell kollegialitet” som mål för hela universitetets verksamhet. Idag finns en priviligierad grupp som klonar sig själv, både i styrelser och i forskargrupper. Det innebär i realiteten dåligt förankrade beslut och att viktiga aspekter tappas bort i forskningen. Ett tecken på dålig mångfald i en grupp är om alla alltid är överens. Få saker är så farliga som konsensus.

Se till att universitetet lever upp till EU:s och Sveriges diskrimineringslagstiftning. Först hade jag verkat för att alla de som har nyckel-positioner i ledande ställning, såsom representanter i universitetsstyrelsen och alla andra styrelser samt fackliga företrädare, fick grundläggande kunskaper om diskriminering och konsekvenser av diskriminering. En tvådagarskurs för alla anställda vid universitetet skulle kanske kunna hjälpa upp de brister och kunskapsluckor som finns. Det finns så mycket kunskap och expertis vid universitetet, men tyvärr tillfrågas de sällan när det gäller frågor om jämställdhet och mångfald.

Genomlys alla beslut ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, så kallad mainstreaming. Även här skulle jag i första hand

använda mig av den kunskap som finns inom universitetet.

Se över alla planer och policys så att de åtminstone lever upp till de krav som finns i lagstiftningen. Tyvärr når inte alla planer för jämställdhet och mångfald ens upp till de krav som ställs enligt lagen, en revidering och skärpning av såväl mål som medel är på sin plats.

Text & foto: Ulrika Oredsson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *