Utbildning

Listan om viktiga studenträttigheter

Studenternas rättighetslista ska revideras och ett förslag är ute på remiss. Daniel Kraft, vice ordförande för Lunds universitets studentkårer, LUS, listar fem viktiga rättigheter för studenterna, som inte alltid uppfylls idag.

Daniel Kraft, vice ordförande i LUS, listar fem viktiga student­rättigheter. Foto: Kennet Ruona

Tentan ska vara rättad inom 15 dagar. Det har diskuterats att förlänga tiden för rättning till 20 dagar, vilket skulle leda till att det blir svårare att klara sina studier på utsatt tid. Fler studenter får problem med CSN när rättningen tar för lång tid.

Omexaminationen ska ligga två- -veckor efter resultatet har kommit. Viktigt att få nog med tid för att läsa till omtentan, samtidigt som den inte ska ligga för långt fram eftersom studenten då får ”börja om från början”.

Schemat ska komma ut fyra veckor före kursstart. Studenter vill kunna planera sina liv som alla andra. Schemaändringar måste vara väl motiverade.

Dygnsvila är idag ingen rättighet för -studenter. Det vill LUS att det ska bli. För läkarstudenterna, som har verksamhetsförlagd praktik en stor del av sin utbildning, innebär detta att de kan ha jour till klockan sex på morgonen för att sedan förväntas prestera på föreläsningar och seminarier dagen efter.

Avsteg från rättighetslistan – om de är absolut nödvändiga – får bara ske i samråd med studentrepresentant. En studierektor kan inte bevilja en lärares eller administratörs önskan om avsteg utan att ha hört en studentrepresentant i frågan.