Administration, Naturvetenskap

LU flyttar verksamhet till Science Village Scandinavia

Universitetet har beslutat sig för att vara en viktig spelare på Science Village Scandinavia på Brunnshög. Sannolikt går de första flyttlassen inom fem år och man planerar att samla materialvetenskapen i forskarbyn. Upp till 575 LU-anställda kan komma att arbeta där. Fysiska institutionen och delar av Kemiska institutionen överväger nu en flytt.

Sven Lidin.

Hur LU:s närvaro ska se ut i Science Village på lång sikt – trettio år fram i tiden – ska utredas. Farhågor finns att annan verksamhet vid LU kan urholkas av satsningen på Science Village och att det kan skapas tomma hål i det idag sammanhållna campuset.

– Det blir ett förlängt campus, som ska leva ända från centrum och hela vägen ut till Brunnshög och Science Village. Vi måste se till att det inte blir några hål utmed Sölve-gatan, när vissa verksamheter flyttar ut, säger Sven Lidin, dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Han har fått uppdraget att utreda hur universitetet bäst kan etablera sig i Science Village – på kort och lång sikt. Till sin hjälp har han en beredningsgrupp. Den material-vetenskapliga forskningen, som idag är spridd, föreslås samlas i ett nytt centrum där.

Drömbilden är att Science Village, likt vissa andra forskarbyar runtom i världen, blir en levande mötesplats både på dag- och kvällstid med forskningsinstitut, restauranger, gästbostäder och caféer. Men än är det långt dit.

– Inom tio år är det rimligt att de verksamheter som vill flytta i första fasen har flyttat. Men Science Village kommer inte vara färdigbyggt förrän om trettio år, säger Sven Lidin och tillägger att beredningsgruppen samtidigt jobbar med ett kortare perspektiv – de närmsta tio åren – och det längre perspektivet på trettio år.

Rektor betonar att etableringen måste ske gradvis och att det handlar om att hitta en rimlig ekonomisk nivå – samtidigt som LU inte får missa detta tillfälle att utveckla forskning och samverkan.

Fysiska institutionen finns idag i slitna och trånga lokaler på Fysicum, som kommer behöva rivas. Därför utreds nu om Fysiska institutionen och delar av Kemiska institutionen ska flytta till Science Village. Lasercentrum vill vara nära både ESS och MAX IV och och är positiva till flytt, om de får vara del av en omfattande verksamhet på Brunnshög. Nanometerkonsortiet behöver nya större produktionslokaler och flyttar för att det finns plats att expandera på Brunnshög. Flera mindre aktörer som Centrum för tekniska och vetenskapliga beräkningar (LUNARC), Big Science and Society (BISS) och LDC flyttar också. 

Vem ska betala notan för LU:s etablering på Brunnshög?

– Det vet vi inte idag. I uppdraget ingår att utreda finansieringen. Men det är naturligt, och ligger i LU:s intresse, att de verksamheter som flyttar får stå för större delen av kostnaden, annars är risken att man lockas sy upp en för stor kostym. 

Jenny Loftrup

FALTA Science Village Scandinavia

• Här byggs för verksamheter, forskning och utbildning inom materialvetenskap och innovation. Universitets- och högskolefilialer, gästbostäder, forskningsinstitut, service, gym, restauranger och caféer.

• Blir en del av nya stadsdelen Brunnshög.

• Byggnaderna i upp till sju-åtta våningar med varierande arkitektur planeras.

• Genom området på 18 hektar planeras ett grönstråk för rekreation.

• Spårvagnen kommer att gå hit från och med 2019.

• Ägs av Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet.