Teologi, Utbildning

Lund blir skandinaviskt centrum för judiska studier

Med hjälp av pengar från LMK-stiftelsen till ett lektorat i judaistik kan Centrum för teologi och religionsvetenskap återigen satsa på utbildning och forskning i judiska studier.
I somras tillsattes Karin Hedner Zetterholm på lektoratet som ett första steg i satsningen.

– På sikt vill vi återbesätta den vilande professuren i judaistik och upprätta ett skandinaviskt centrum för judaistikstudier, säger Alexander Maurits, prefekt vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.

Detta ska ske genom samverkan med andra miljöer vid universitetet, såsom Centrum för mellanösternstudier och Språk- och litteraturcentrum. Efter hand kommer universitetet att kunna erbjuda en sammanhängande utbildning i judiska studier.

Att satsningen är relevant talar också sitt tydliga språk då många av samtidens brännande frågor har beröringspunkter med religion och religiös övertygelse. I vår samtid ser man också en ökad grad av intolerans bland annat i form av en tilltagande antisemitism.

– Det finns ett skriande behov av kompetenta analyser av samspelet mellan religion, historia och politik.

– Vi är övertygade om att det finns ett behov av religionsvetenskaplig kompetens och att vetenskapligt grundade analyser av religion kan bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Alexander Maurits.

Redan i höst kommer universitetet kunna erbjuda en samordnad studiegång under samlingsnamnet judiska studier, som inbegriper ämnena jiddisch, judaistik och modern hebreiska.

Gisela Lindberg