Forskning, Humaniora

Lingvister fann okänt språk

Lingvister från Lund har hittat ett tidigare okänt språk på Malackahalvön. Det lilla språket, med 280 talare, har fått namnet jedek. Språket innehåller inga verb som beskriver ägande – varken köpa, sälja, låna eller stjäla.

Det nyupptäckta språket jedek avspeglar en fredlig och jämställd livsstil. Foto: Niclas Burenhult

– Vi insåg att en stor del av byn talade ett annat språk. De använde ord, språkljud och grammatiska strukturer som inte används i jahai, som de flesta talar. Vissa av dessa ord pekade på en koppling till andra aslispråk som talas långt bort i andra delar av Malackahalvön, säger Joanne Yager, som skriver en avhandling om jedek.

Forskarna upptäckte språket under ett språkdokumentationsprojekt, Tongues of the Semang, då de åkte till flera byar för att samla in språkdata från olika grupper som talar aslispråk. Upptäckten av jedek gjordes när de undersökte språket jahai i samma geografiska område. Språket talas av drygt 280 personer som är bofasta jägare-samlare i norra Västmalaysia.

Samhället där jedek talas är mer jämställt än det västerländska, det förekommer nästan inget mellanmänskligt våld, föräldrar uppmanar medvetet sina barn att inte tävla och det finns varken lagar eller domstol. Det finns inte heller några yrken, utan alla kan göra allt som krävs i ett jägar-samlarsamhälle. Hur man lever återspeglas i språket. Alltså finns inga ord för varken yrken eller domstol. De har heller inga inhemska verb som betecknar ägande som låna, stjäla, köpa eller sälja men har ett rikt förråd av ord för ”utbyte” och ”fördelning”.

– Det finns så många sätt att vara människa, men alltför ofta används våra egna moderna och huvudsakligen urbana samhällen som måttstock för vad som är universellt mänskligt. Vi har massor att lära, inte minst om oss själva, av den till stora delar odokumenterade och hotade språkliga och kulturella rikedom som finns därute, säger Niclas Burenhult.

I världen idag finns cirka 6000 språk. Åttio procent av jordens befolkning talar något av de stora språken i världen, medan cirka 20 procent talar något av de 3.600 mindre språken. Forskare tror att ungefär hälften av jordens språk kommer att vara utdöda om cirka hundra år.

Gisela Lindberg