Debatt/opinion, Gästtyckare, Humaniora

Lynn Åkesson: Tankar om bokmässan

Bokmässan har under senare år blivit ett allt viktigare fönster för att synliggöra lundensisk forskning. Att inte stänga det fönstret blev till slut avgörande i diskussionerna om deltagande, skriver HT-dekanen Lynn Åkesson.

Lynn Åkesson, dekanus och professor i etnologi.

Under våren har debatten om Bokmässan 2017 fokuserat på om det är rätt att delta i mässan eller inte. Diskussionen om Nya Tiders närvaro på mässan fanns visserligen även i fjol men har trappats upp i år i och med tidningens koppling till en film som uppmanar till hat och hot mot journalister. Grovt sett har två ställningstaganden utkristalliserat sig. Det ena är att inte delta så länge som Nya Tider accepteras på Bokmässan. Det andra är att delta för att inte ge Nya Tider eller andra extrema röster orimligt stort inflytande på det slags offentliga rum som Bokmässan representerar.

Det finns naturligtvis en fara för att organisationer med extrema åsikter normaliseras när de får ta plats och ges utrymme i sådana sammanhang som Bokmässan. Det finns också en fara i att organisationer som universiteten då viker undan och lämnar fältet fritt för obskyra åsikter, att Bokmässan så att säga kidnappas av rörelser med dunkla avsikter.

Lunds universitet valde efter moget övervägande och ingående diskussioner att även i år ha sin monter på mässan. Men det står givetvis varje forskare fritt att avstå, eller att i stället delta i den alternativa mässa som också anordnas i Göteborg. Ställningstagandet att medverka eller inte bottnar i liknande grundantaganden: att värna fundamentala demokratiska fri- och rättigheter. Det val man sedan gör handlar om hur man anser att dessa grundläggande principer bäst tillvaratas.

2012 deltog Lunds universitet för första gången med en egen monter på Bokmässan. Idén lanserades av litteraturvetarna Anders Ohlsson och Torbjörn Forslid och HT-fakulteterna har ansvarat för LU:s monter på mässan. Syftet är att presentera aktuell forskning från universitetets alla delar. Varje år har ett trettiotal forskare från olika fakulteter gjort just detta – diskuterat nyutgiven forskning inför publik i Lunds universitets monter. Varje år har även ett tiotal forskare fått möjlighet att presentera sin forskning på Forskartorget som arrangeras av Kungliga Vitterhetsakademin och Riksbankens Jubileumsfond tillsammans med Forte och Vetenskapsrådet.

Bokmässan har under de år som Lunds universitet deltagit med egen monter blivit ett allt viktigare fönster för att synliggöra lundensisk forskning. Att inte stänga det fönstret 2017 blev till slut avgörande i diskussionerna om deltagande. Propaganda, lögner, tvivelaktiga tolkningar eller desinformation är naturligtvis inget nytt för i år. Men just i år har uppmärksamheten skärpts för sådana fenomen som nu kallats ”alternativa fakta” eller ”faktaresistens”. Det i sig gör universitetens närvaro på offentliga arenor som Bokmässan extra viktig. Genom att finnas där kan universiteten bidra till en kunskapsbaserad samhällsdiskussion byggd på vederhäftiga fakta, saklighet och prövade tolkningar. I Lunds universitets strategiska plan betonas att universitetet ska vara en inflytelserik röst inte endast i vetenskapssamhället utan även i samhällsdebatten och kulturlivet. Att delta i Bokmässan 2017 är ett sätt för Lunds universitet att göra detta.

Lynn Åkesson

dekanus, Humanistiska och teologiska fakulteterna