Priser/utmärkelser, Teknik

Mikrobiologer ger namn åt jäststammar

Bärbel Hahn Hägerdal, professor emerita och hennes yngre kollega, professor Marie-Francoise Gorwa-Grauslund, hedras nu för sina insatser genom att få två nyupptäckta jäststammar uppkallade efter sig!

Bärbel Hahn Hägerdal

Bärbel Hahn Hägerdal.

Dessa LTH-forskare i teknisk mikrobiologi har framgångsrikt ägnat sig åt att omvandla skogs- och jordbrukets växtavfall till etanol – som inte konkurrerar med matproduktion – i mer än trettio år. Detta långt före många andra intresserade sig nämnvärt för ämnet.

Spathaspora hagerdaliae och Spathaspora gorwiae heter följaktligen de nyfunna jäststammar som förra året isolerades i rötad ved i Amazonas. Bakom upptäckten, och namnen, står professor Carlos A Rosa och hans forskargrupp vid brasilianska Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

Marie Gorwa-Grauslund, professor i teknisk mikrobiologi, kemiska institutionen, Lunds universitet

Marie-Francoise Gorwa-Grauslund.

De båda lundaforskarnas specialitet är jäsning av sockerarten xylos. Kompetensen är avgörande. Om bioetanol som tillverkas av restprodukter från skogs- och jordbruket ska ha en rimlig chans att börja massproduceras måste jäsningen av xylos fungera hyfsat effektivt. Med en färre kolatom än glukos, som det finns rikligt av i första generationens bioetanol från sockerrör, majs och vete, är xylosen mer ”svårtuggad”. De nyfunna jäststammarna förväntas öka xylosens jäsningseffektivitet.

Kristina Lindgärde